INTERVJUSERIE OM SUPPORTERSKAP DEL 3

Hösten 2023 publicerar SFSU en artikelserie om att vara engagerad supporter. Under de kommande veckorna kommer ett antal olika supporterprofiler från våra medlemsföreningar att synas på vår hemsida för att berätta om hur deras engagemang yttrar sig, och vad supporterskapet inneburit för dem. I dag publicerar vi del tre där vi pratar med Viktor Tullgren, ordförande Västra Sidan.

1. HUR BÖRJADE DU ENGAGERA DIG IDELLT?

Det var en blandning av att de människorna jag hängde med och runt själva var engagerade i den blåsvarta supporterkulturen och en egen känsla av att vilja bidra till Sirius på något vis. Som barn var min största dröm att få bidra till Sirius genom att springa runt på planen, men eftersom jag var allt för värdelös på fotboll insåg jag att man istället kan bidra genom sitt engagemang på läktaren. Att då umgås med andra blåsvarta som var engagerade i Västra Sidan gjorde att jag fick upp ögonen för att man även kan göra för sitt lag än att ”bara” stå på läktaren och sjunga. Det som gör att jag är fortsatt engagerade ideellt är möjligheten att kunna vara en del i att utveckla och upprätthålla en levande blåsvart kultur runt Sirius och föra vidare den supporterkultur som jag växte in i på gamla Studenternas.

2. VAD INOM SUPPORTERKULTUREN GÖR DITT HJÄRTA LITE STÖRRE OCH VARMARE?

För mig är kraften som finns i supporterkulturen där något så simpelt som ett intresse för ett lag ändå kan locka fram krafter i folk som man aldrig trodde fanns något väldigt beundransvärt. Att få alla typer av människor från alla håll och kanter att samsas kring en gemensam sak, i det här fallet Sirius, det gör mig varm inombords. I dessa tider är det därför dessutom extra fint att se hur supporterkulturen har en möjlighet att ena så många från så olika bakgrunder och åldrar, det är få platser i samhället det sker.

3. BERÄTTA OM NÅGON GÅNG DÅ NI TILLSAMMANS MED EN ANNAN FÖRENING ARBETAT TILLSAMMANS FÖR SUPPORTERKOLLEKTIVET?Tillsammans med andra supporterföreningar i SFSU har Västra Sidan varit med och tagit fram lite olika motioner kring viktiga ämnen, så som bortaresor och VAR. Även under protesterna mot Villkorstrappan kunde man enas med andra föreningar och arbeta tillsammans för supporterkollektivets sak, enade mot den helt orimliga Villkorstrappan.

4. BERÄTTA OM NÅGOT I SUPPORTERKULTUREN HOS VÄSTRA SIDAN SOM BLEV EN POSITIV HÄNDELSE OCH UTVECKLING FÖR SUPPORTERFÖRENINGEN?

Då får väl svaret vara ganska tråkigt och självklart. Men eldsjälarna från ”VIP Västra” och ”West Side Sirius Firm”, vilket var bandyn respektive fotbollens lite halvt lösa supportergrupperingar, som i slutet av 90-talet beslutade sig för att stå tillsammans på västra sidan av Studenternas och resten är så kallad historia! Västra Sidan är därmed inte direkt ”bildad” av någon, Västra Sidan har snarare långsamt växt fram, ungefär som mögel. En mögelfläck bildades på fotbollsläktaren och en bildades på bandyläktaren och så småningom växte de ihop till en stor fläck. Förhoppningsvis forsätter den att växa så att den en dag tar över hela Studan.