Kontakt

Vill du komma i kontakt med SFSU? Gör så här:

  • Är du en medlemsförening som har frågor om medlemskap eller liknande? Maila info@sfsu.nu
  • Är du en journalist som vill ha svar på frågor? Maila isakeden@gmail.com
  • Gäller det nåt annat? Maila info@sfsu.nu

Valberedningen

Valberedningen i SFSU har som uppgift att samla in, jämföra och förorda nomineringar för förtroendeposter inför årsmötet. Det fungerar på ett ungefär som de flesta andra föreningar, med skillnaden att SFSU är ganska geografiskt spritt, sett till medlemmarna. Därför består valberedningen av personer från olika geografiska delar av landet, för att kunna hantera olika nomineringar och kandidater.

Valberedningen väljs varje år på årsmötet, av medlemmarna. Under 2024 sitter Fredrik Larsson (södra Sverige), Jesper Bernhed Uhlén  (västra Sverige), Pontus Håkansson (östra Sverige) och Niclas Backlund (norra Sverige) i valberedningen.

För att nominera en person till SFSU:s styrelse så krävs en nominering av en medlemsförening. Detta sker enklast via ett mail till valberedningen, som nås via valberedning@sfsu.nu. Valberedningen kommer sen att på olika sätt titta närmre på nomineringen, för att eventuellt ta med den i sitt slutgiltiga förslag på årsmötet. Valberedningens förslag ska presenteras senast en vecka före årsmötet. Vill ni ha annan kontakt med valberedningen rekommenderas samma mailadress.

Utöver att behandla inkommande nomineringar är det även valberedningens uppgift att förhöra sig om sittande förtroendevalda, om de är intresserade av en fortsättning samt att försöka utvärdera den totalt sett bästa sammansättningen av förtroendevalda. Normalt sett träffas valberedningen några gånger per år och har en intensiv kontakt strax innan årsmötet.