Samtalspartner

SFSU är officiell samtalspartner med SEF (Svensk Elitfotboll) och har skrivit under ett gemensamt manifest för hur vi vill att svensk fotboll ska se ut. Det gjordes på den allsvenska upptaktsträffen i Malmö, våren 2014.

GEMENSAMT MANIFEST FÖR SFSU/SEF

Vision

Allsvenskan har Nordens bästa fotboll och Europas bästa fans. Supporterkulturen gör svensk fotboll känd för sin positiva stämning. Genom samarbete attraherar vi alla typer av åskådare och säkrar nya generationer supportrar.

Mission

SEF och SFSU ska gemensamt, via en strukturerad och målinriktad dialog, driva svensk elitfotboll framåt för att nå vår ömsesidiga vision.

 • ALLA SKA VARA VÄLKOMNA PÅ SVENSK FOTBOLL
  Såväl de stora, elektriskt laddade klackarna som barnfamiljerna med nästa generations supportrar
 • ALLA SKA KÄNNA SIG SÄKRA PÅ SVENSK FOTBOLL
  Såväl de passionerade hemmasupportrarna på sin egen arena som bortasupportrarna som rest långväga för att stötta sitt lag
 • ALLA SKA KÄNNA SIG TRYGGA PÅ SVENSK FOTBOLL
  Såväl besökarna som är där för att skapa stämningen som spelare, ledare och domare som är där för att skapa spelet
 • VÅRA ARRANGEMANG SKALL VARA STÄMNINGSFULLA
  Vi ska bejaka den supporterkultur som skapar stämningen på våra svenska matcher

Alla ska ha möjlighet att stötta sitt lag och kunna göra det på sitt sätt utan att det går i stäv med ovanstående punkter


Sedan utgången av 2014 så innebär detta – att SFSU är officiell samtalspartner med SEF – att SFSU också får ekonomisk ersättning av SEF. Denna uppgörelse om ekonomisk ersättning undertecknades mellan parterna hösten 2014 i Malmö. Här under följer en sammanfattning av uppgörelsen.

Avtal har ingåtts mellan parterna med målsättning att verka för ett nära samarbete samt ge SFSU ekonomisk stöttning för att underlätta SFSU:s ideella arbete med supporterfrågor och fortsätta utgöra en seriös samtalspart till Svensk Elitfotboll.

Fotboll, Svensk Elitfotboll, Uppfšrandekod

Lars-Christer Olsson, ordf SEF och Tony Ernst, ordf SFSU, signerar uppgörelsen om ekonomisk ersättning i mars 2014

Samarbetet innebär att Svensk Elitfotboll och SFSU ska, för att detta avtal ska gälla, gemensamt underteckna det gemensamma manifestet man kommit överens om, inför varje seriepremiär. Detta för att garantera att båda parter värnar om välkomnande, säkra, trygga och stämningsfulla fotbollsarrangemang.

Båda parter förbinder sig att följa svensk lag, att respektera varandra som samtalspartners och att ständigt arbeta för legala alternativ i supporterkulturen. Samarbetet innefattar att ge parterna största möjliga ömsesidiga utbyte inom berörda områden.

Svensk Elitfotboll skall årligen ersätta SFSU med SEK 100 000 inkl. moms. Beloppet skall vara SFSU tillhanda per den sista januari varje år. Pengarna förfogar SFSU över utan några redovisningskrav från SEF:s sida. De är fria att använda till det som SFSU:s styrelse önskar.