Om oss

SFSU, Svenska Fotbollssupporterunionen, är en rikstäckande organisation för Sveriges fotbollssupportrar och har som ändamål att representera dessa i frågor som rör svensk fotboll och svensk supporterkultur och vara deras röst i debatten om den svenska fotbollens utveckling.

SFSUs stadgar hittar du på denna länk.

SFSU

  • skall verka för en ansvarstagande, positiv och mångfaldig supporterkultur
  • skall bevaka intressen hos berörda fotbollsföreningars medlemmar
  • skall verka för att den demokratiska traditionen inom svensk fotboll bevaras
  • skall verka för att svensk fotboll omges av ett regelverk som kan upplevas som legitimt av alla berörda
  • skall verka för dialog och delaktighet mellan alla aktörer, för en positiv utveckling av svensk fotboll
  • skall vara en aktiv part i utvecklingen av svensk fotboll

sfsu_logo_color