Uttalande angående VAR-debatten

Med anledning av de senaste dagarnas mediala uppmärksamhet kring VAR-frågan vill SFSU kommunicera följande:

SFSU ser extremt allvarligt på Svenska Fotbollsförbundets ordförande uttalande i fredags (https://www.svt.se/sport/fotboll/fredrik-reinfeldts-tydliga-besked-om-var-det-har-ar-var-framtid) om att motståndet mot VAR i Sverige består av “några få supportrar”.

En majoritet av elitföreningarna i svensk fotboll på herrsidan (18 av 32) är i skrivande stund emot VAR via beslut tagna på respektive förenings årsmöte i sann demokratisk anda. Ingen förening har i dagsläget ett årsmötesbeslut att verka för ett införande av VAR. Fredrik Reinfeldt har tidigare uttalat sig positivt till 51%-regeln och vi räknar med att årsmötesbeslut respekteras även i frågor där ordföranden har en avvikande åsikt i själva sakfrågan. 

SFSU representerar cirka 50 000 fotbollssupportrar runt om i landet och vill vara en seriös samtalspartner vid frågor som rör svensk elitfotboll på klubblagssidan. I höstas skickades följande svar (https://sfsu.nu/2022/12/sfsus-svar-till-svff-angaende-var/) in till SvFF’s dåvarande ordförande Karl-Erik Nilsson i en remiss från förbundet gällande VAR-frågan till fotbollens samarbetspartners. SFSU:s ställning i den här frågan är helt oförändrad, vi säger NEJ till VAR i svensk elitfotboll på klubblagsnivå och vi räknar med att elitföreningarnas årsmötesbeslut respekteras. Vi vill samtidigt passa på att uppmana våra medlemmar att kontakta sina respektive föreningar för att följa upp på dessa årsmötesbeslut och se vad föreningen har gjort i den här frågan. 

SFSU har tidigare bjudit in Fredrik Reinfeldt till dialog utan framgång. Vi skickar härmed en ny stående inbjudan till dialog. Vår dörr är alltid öppen för kontakt. SFSU kommer ha en årsmöteshelg sista helgen i januari 2024 dit Reinfeldt är välkommen för dialog och för att få en förståelse för hur vi supportrar resonerar i VAR-frågan såväl som i andra viktiga frågor.