SFSU’s svar till SvFF angående VAR

Svenska fotbollssupporterunionen, SFSU, ställde år 2020 frågan till medlemsföreningarna om hur de förhåller sig till att införa VAR i Sverige. Svaret blev tydligt. VAR har enligt SFSU ingen plats i svensk fotboll. Ingenting som har framkommit de senaste två åren eller som har presenterats i de rapporter och skrivelser som SEF och SvFF tagit fram har ändrat vår ståndpunkt i detta.

SFSU säger fortsatt nej till VAR inom svensk fotboll.

SFSU:s ståndpunkt är att fotboll handlar om människor, relationer och engagemang. De som utövar idrotten, de som följer fotbollen på plats och alla tusentals medlemmar i idrottsföreningar runt om i landet. VAR ger uttryck för en annan, fundamentalt annorlunda, syn på fotboll. En fotboll där man prioriterar millimeterrättvisa framför spelet, tv-reklam framför publik och teknik framför känslor.

VAR kommer garanterat att minska intresset för att besöka fotbollsarenorna och uppleva fotbollen på plats. Det i sin tur kommer att påverka stämningen och engagemanget för våra klubbar på ett negativt sätt. Publiktillströmningen kommer att stanna av och antalet besökare kommer att minska.

Det här är ingenting vi hittat på och det är inte heller så att det handlar om att vi i SFSU målar upp ett katastrofscenario. När vår brittiska motsvarighet, FSA (Football Supporters’ Association), genomförde en undersökning gällande VAR bland 33 000 fotbollssupportrar så sa fyra av tio svarande att de avsåg att besöka färre fotbollsmatcher på grund av VAR. I enkäten svarade dessutom 95 procent av de som följde matcherna på plats och 94 procent av de som följde matcherna via tv att de ansåg att VAR försämrat matchupplevelsen.

Enligt SvFF:s egna undersökning skulle VAR ha ingripit i var sjätte allsvensk match säsongen 2022. Den datan i sig kan också ifrågasättas då det finns forskning (1, 2, 3) som visar på att VAR i sig ändrar hur ofta, och när, domarna ingriper. Studier av exempelvis Bundesliga och Serie A har visat att domarna blåser mer sällan för exempelvis offside och istället förlitar sig på att VAR ska korrigera det uteblivna domslutet. Men, egentligen så spelar det ingen roll om VAR används i tre eller trettio omgångar då själva risken för en VAR-granskning påverkar hur åskådare på plats uppfattar det som händer på planen. VAR är oavsett omfattning ett hot mot de spontana känsloyttringarna på läktarplats som vi anser vara fotbollens signum och kärna.

När publiken, och framför allt ståplatspubliken, tappar intresset kommer hela elitfotbollen tappa mycket av sin attraktionskraft. Det i sin tur kommer att försämra ekonomin för klubbarna och fotbollen i stort. Samtidigt kommer VAR att innebära höga kostnader för klubbarna i de högsta serierna. Det blir alltså en ekonomisk dubbelsmäll för elitfotbollen vilket skulle få stora konsekvenser även för barn- och ungdomsidrotten.

Att pantsätta både svensk läktarkultur och svensk fotbolls ekonomi för en möjlig ökning av korrekta domslut med 5,8 procent (SvFF:s egna siffror) är helt orimligt. Det handlar också om just en möjlig ökning. Det sker fortfarande många domarmisstag tekniken till trots, och diskussionen kring domslut har sällan varit så levande som i de ligor och turneringar där VAR har införts. Det enda som skett är att man nu diskuterar om beslutet i VAR-rummet var rätt eller fel, i stället för att diskutera om domaren på plan hade rätt eller fel.

SFSU anser att svensk fotboll endast har att vinna på att avstå från att införa VAR. På det sättet kan vi fortsätta att vara ett alternativ till många ligor ute i Europa där fotbollen är en tillrättalagd produkt snarare än en levande folkrörelse.

//Svenska Fotbollssupporterunionens medlemmar genom styrelsen