UTTALANDE FRÅN SFSU

SFSU:s syfte är att verka för en ansvarstagande, positiv och mångfaldig supporterkultur. SFSU ska också verka för dialog och delaktighet mellan alla aktörer för en positiv utveckling av svensk fotboll.

Vi har under fotbollsåren efter pandemin sett en positiv utveckling för svensk supporterkultur på många håll. Tillväxt på ståplatssektioner, fantastiska tifon och rekordstora bortaföljen. Vi har sett en återgång till samverkan mellan parterna kring Svensk Elitfotboll där Villkorstrappan till stor del frångåtts och ersatts med en strategi som utgår från att straffa enskilda individer och inte kollektivet.

Tyvärr har vi också fått bevittna ett antal händelser under året, inte minst under Stockholmsderbyt mellan Djurgården och AIK, som inte hör hemma i den positiva utveckling som vi i övrigt vill bejaka. Förutom att de utsätter tredje man för risker, så riskerar den typ av allvarliga ordningsstörningar som nu dominerar nyhetsflödet kring svensk fotboll att innebära stora bakslag för den positiva supporterkultur vi vill verka för. SFSU har tidigare kommunicerat såväl 2016 (https://sfsu.nu/2016/04/sfsu-kommenterar-bangers-och-inkastade-foremal/) & 2022 (https://sfsu.nu/2022/06/uttalande-om-starten-pa-sasongen-2022/) att vi som organisation tar starkt avstånd från inkastade föremål, bangers och våld i samband med fotbollsmatcher.

Vi tror fortsatt på individens ansvar och på samverkan mellan fotbollens alla parter. Vi tror på föreningsdemokrati och en levande läktarkultur. Vi tror inte på inkastade föremål, bangers och våld på fotbollsarenor.

SFSU har en levande, fungerande och kontinuerlig dialog med såväl SEF som med våra medlemsföreningar och den dialogen kommer fortsätta i syfte att stärka en positiv och levande läktarkultur.