Uttalande om starten på säsongen 2022

Fotbollsåret 2022 har på många sätt börjat exakt så som ett fotbollsår ska börja.

Publiken har letat sig tillbaka till de svenska fotbollsläktarna efter de mörka åren med pandemin och vi har sett tifoarrangemang runt om i hela landet som håller absolut högsta klass. Den svenska supporterkulturen står sig väldigt stark och vi ser levande läktare runt om i hela landet.

Vi har sett en återgång till samverkan mellan parterna kring Svensk Elitfotboll där villkorstrappan till stor del frångåtts och ersatts med att straffa individer och inte kollektivet.

Svensk Elitfotboll släppte nyligen en rapport: (https://www.svenskelitfotboll.se/vi-tror-pa-individuella-atgarder-som-ett-hallbart-arbetssatt/) där intresset för svensk elitfotboll ökar och den upplevda tryggheten inne på fotbollsarenorna uppgår till 94% bland besökarna.

Det jobbas hårt för en levande och inkluderande läktarkultur i Sverige. Det finns många eldsjälar som lägger tusentals timmar på att inramningen och stämningen under matcherna ska vara magnifika.

Några händelser från enstaka individer under våren har dessvärre inte haft hög klass. SFSU tar starkt avstånd från inkastade föremål i allmänhet och bangers i synnerhet. Vår ståndpunkt från vårt utalande 2016: (https://sfsu.nu/2016/04/sfsu-kommenterar-bangers-och-inkastade-foremal/) är densamma då som den är idag. Inkastade föremål och bangers bidrar inte till den positiva läktarkulturen som genomsyrar den svenska fotbollsrörelsen och är inget som vi i SFSU anser ska förekomma på fotbollsarenor.

Vi tror på individens ansvar och på samverkan mellan fotbollens alla parter. Vi tror på föreningsdemokrati och en levande läktarkultur. Vi tror inte på inkastade föremål, bangers och våld på fotbollsarenor.

SFSU har en väldigt bra och kontinuerlig dialog med såväl SEF som med våra medlemsföreningar och den dialogen kommer fortsätta i syfte att stärka en positiv och levande läktarkultur.