SFSU kommenterar bangers och inkastade föremål

Av styrelsen för Svenska Fotbollssupporterunionen

Sverige har en supporterkultur av hög europeisk klass, det är nog de flesta överens om. Supporterskapet är ofta förknippat med engagemang, passion och en genuin kärlek till fotbollen. Under de senaste åren har besökssiffrorna på våra arenor ökat och stämningen är allt som oftast oslagbar.

Ett växande supporterkollektiv betyder dock även ett växande antal tankar om vad supporterskap är och inte är. Supportersverige är spretigt och vill åt många olika håll på samma gång. Något som inte alltid sker helt oproblematiskt. Denna mångfald och spretighet utgör även en enorm styrka, där vi kan lära av varandra i syfte förändra och förbättra. Men ibland blir det fel.

Under gårdagens möte mellan IFK Göteborg och Malmö FF blev det onekligen fel. När en individ väljer att (medvetet) kasta ett knallskott mot någon annan, har det skett ett fel, i såväl handling som tanke. Det är ett beteende vi finner oacceptabelt.

Gårdagen var tyvärr inte ett undantagsfall, det har hänt förut.

Att från läktarplats kasta in föremål i allmänhet, och “bangers” i synnerhet, är inget annat än just fel. Det är inget vi i SFSU ställer oss bakom, det är heller inget som vi anser kommer driva supporterrörelsen framåt, tvärtom.

Vi i styrelsen vet att det finns personer inom det svenska supporterkollektivet som anser att bangers är ett stämningshöjande element. Den åsikten respekterar vi men vi kan tyvärr inte se ett användningsområde för just knallskott utan att det föreligger risk för att någon skadas. Av den anledningen är SFSU starkt kritiska till att bangers används på våra arenor. Extra olyckligt blir det då bangers kastas mot andra människor i syfte att skrämma eller skada vederbörande. Ett sådant agerande gynnar inte någon.

SFSU vill främja en ansvarstagande supporterkultur. Vi vill understryka att sett till pyroteknikfrågan i övrigt tar många av våra medlemmar ett stort ansvar och arbetar kontinuerligt med ett säkerhetstänk kring pyroteknik på läktaren.

SFSU kommer fortsätta dialogen med såväl SEF som med våra medlemsföreningar i syfte att arbeta framåt för en positiv och mångfaldig supporterkultur.