Rapport från det digitala medlemsmötet 21/3

Den 21/3 anordnade SFSU ett digitalt medlemsmöte och det var 25 medlemmar som närvarade på mötet. Syftet med mötet var att kommunicera hur början på året varit för styrelsen, vad vi har för tankar framåt och få input från er medlemmar i diverse frågor. Vi hade också förmånen att gästas av Mats Enquist från Svensk Elitfotboll.

Mötet började med en presentation av styrelsen och sedan fick Mats ta över talarstolen. Det blev stort fokus på nyheten som släpptes 10 minuter innan mötet startades, om förändringar i polisens arbete under året och inriktning med “Exkluderingstrappan” istället för “Villkorstrappan”. Mats pratade i cirkus 50 min under mötet och såväl medlemmar som styrelse-representanter passade på att ställa frågor om själva riktningsförändringen i polisens arbetssätt men också vägen framåt rörande de här frågorna. Det blev även en del andra frågor till Mats rörande SEFs möten med politiker, spelschemat (mer om det senare) och relationen mellan SEF & SFSU. Vi riktar ett stort tack till Mats som tog sig tiden att närvara på mötet!

Styrelsen presenterade sedan sina arbetsområden för året där Spelschemat & Villkorstrappan fick mest fokus. Andra fokusområden som nämndes var givetvis Föreningsdemokrati samt styrelsens kommunikation till medlemmarna. Det nämndes också att styrelsen påbörjat en uppdatering av “Minimumkrav för bortasektioner” som togs fram för några år sedan, ett kommande EU-projekt och planerna på en sommarträff.

Sebastian presenterade utfallet av spelschema enkäten som SFSU skickade ut i mars. Se separat artikel på hemsidan (länk). Det är en högprioriterad fråga under året och kontakt är tagen med SEF för att återuppta kontakten & dialogen kring spelschemat. Det krävs både ett kortsiktigt och långsiktigt arbete i den här frågan och vi ber om att få återkomma i ämnet. Vi vill även trycka på att det krävs dialog lokalt med respektive förening för att ytterligare sätta press och komma framåt i de här frågorna.

Angående villkorstrappan presenterade Gustav styrelsens syn på frågan och att vi även med beskeden från Mats (och det som kommunicerats efteråt) givetvis kommer hålla frågan under lupp även i fortsättningen. Vi närvarade på ett seminarium i riksdagen den 31/3, se artikel från DN här . Det är fortsatt en viktig fråga där det krävs att supporterrörelsen är enad, engagerad och drar åt samma håll.

Innan avrundning av mötet så avslutades det med en 15-minuter lång breakout rooms där medlemmarna fick diskutera olika ämnen och komma med input. Vi tar med oss att den delen behöver bli längre i framtiden även för digitala mötet då övriga punkter drog ut på tiden.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog på mötet och hoppas att se så många som möjligt av er på sommarträffen som arrangeras i Malmö den 18-19 juni!