Sammanfattning av styrelsehelg 12-13 februari

Helgen den 12 – 13 februari samlades SFSU:s styrelse i Stockholm för en första träff fysiskt efter årsmötet som var den 16:e januari. På agendan stod att det lära känna varandra, sätta strukturer och förväntningar på året som kommer samt olika arbetsområden som SFSU ska arbeta med. Det hölls också ett konstituerande möte där det formellt bestämdes olika roller inom styrelsen.

Styrelsen utgick från fokusområdena från 2021 som ni kan läsa om här . Då flera av dessa fokusfrågor är långtgående frågor som konstant kräver uppmärksamhet bestämde vi oss för att fortsätta med arbetsgrupper inom fyra av dom. Den enda frågan som vi inte har någon uttalad arbetsgrupp kring är VAR då de signaler vi fått är att frågan än så länge är rätt vilande inom svensk fotboll. Det är dock givetvis en fråga vi håller under lupp och skulle läget förändras kommer vi agera. Vi uppmanar samtliga medlemsföreningar att i sin tur skicka in motioner till sina respektive klubbars årsmöten för att få årsmötesbeslut på att era föreningar ska motarbeta införande av VAR i Svensk fotboll.

Vidare diskuterade styrelsen att frågan kring spelschemat behöver få ett betydligt större fokus och ett omtag 2022. Vi har redan påbörjat ett omtag i dialogen med SEF i frågan. Arbetsgruppens målsättning för året är att få en uppdaterad och tydligare bild om vad våra medlemmar tycker, samt på kort sikt bli betydligt mer involverade i processen kring spelschemat.

SFSU tog ett stort steg under 2021 i ökad medlemskommunikation, framförallt i sociala medier och inlägg i Facebook-gruppen. Vi i styrelsen ser det som en huvudfråga 2022 att fortsätta på den vägen och få ännu mer kontakt med våra medlemmar, och det inte bara via digitala kanaler. Det här är nödvändigt för att SFSU ska kunna arbeta med flera frågor samtidigt och fortsatt vara en stark och given röst inom fotbollssverige.

Utöver en fortsättning på fokusfrågorna från 2021 diskuterades en rad mindre och större frågor som vi eventuellt kommer fokusera på under 2022. Där vill vi dock ha er medlemmars input och tankar. Vi kommer därför utlysa ett digitalt medlemsmöte  där vi i första hand kommer diskutera vad SFSU ska fokusera på och arbeta med under 2022. Mer information om det kommer snart i en separat artikel. Vi planerar även att ha en fysisk sommarträff i år helgen den 18-19:e juni. Skriv in datumet i kalendern så återkommer vi med mer information.

Följande arbetsgrupper och ansvarsområden för 2022 ser ni nedan. Vill ni ha kontakt med oss i SFSU så skriv antingen till personerna privat eller kontakta SFSU i våra sociala medier kanaler alt maila på info@sfsu.nu.

Spelschema: Sebastian, Jesper & Anna

Villkorstrappan: Gustav och Kalle

Föreningsdemokrati: Kalle

Medlemmar och Kommunikation: Emma och Magnus.

SEF, Media och Europa-projekt: Isak

Vi ser fram emot ett bra supporterår utan restriktioner och att äntligen kunna få träffas fysiskt på såväl läktare som i SFSU-sammanhang. Tveka inte att höra av er till styrelsen om det är något ni funderar på eller om ni vill engagera er i frågor som SFSU arbetar med.

//Styrelsen i SFSU 2022