Fokusfrågor 2021

Under året 2021 kommer SFSU att arbeta med fem fokusområden: Villkorstrappan, VAR, föreningsdemokrati, spelschema samt medlemsengagemang. Mer specifikt hur arbetet ska bedrivas är upp till varje arbetsgrupp att besluta. Är du intresserad utav att ingå i någon av arbetsgrupperna, eller vet du någon som skulle passar bra i arbetsgruppen? Maila den person som finns under varje beskrivet området.


Villkorstrappan
Vi vill med denna arbetsgrupp erbjuda supportrar att arbeta mot Polisens tillämpning av Villkorstrappan. I arbetsgruppen kommer det föreslås vad man kan arbeta med och det kommer ges möjlighet att arbeta tillsammans med andra. Vill du vara med? Maila kalle@sfsu.nu


VAR
Det är flera klubbar som har motioner inför sina årsmöten nu kring VAR. Vårt arbete kommer till att börja med att handla om att stötta upp kring dessa årsmöten och övervaka utveckling och se vart frågan tar vägen hos SEF. Vill du vara med? Maila marcus@sfsu.nu


Föreningsdemokrati
Med denna arbetsgrupp vill vi dels se över hur pandemin har påverkat förmågan att som medlem påverka sin förening. Under våren kommer vi inventera hur de digitala årsmötena har fungerat i våra medlemmars klubbar. Till hösten vill vi starta ett arbete med syfte att stärka och lyfta föreningsdemokratin. Vi är övertygade om att föreningsdemokratin kommer att sättas under press de kommande åren. Vill du vara med? Maila marcus@sfsu.nu


Spelschema
Arbetsgruppen för spelschema arbetar med att kartlägga hur matchtider och matchdagar har fördelats, hur det har sett ut mellan olika klubbar. Vidare arbetar den också med att föra fram supportrarnas perspektiv och önskemål för ett spelschema som ger mest publik. Vill du vara med? Maila jesper@sfsu.nu


Medlemsengagemang
Syftet med arbetsgruppen är att få fler medlemmar engagerade och att länken mellan styrelsen och medlemmarna ska bli både kortare och starkare. Under våren kommer arbetet att handla om administration och organisation. Under hösten kommer fokuset vara medlemskontakt. Vill du vara med? Maila sara@sfsu.nu