Årsmöteshandlingar årsmötet 2018

Idag är det SFSUs årsmöte. Årsmöteshandlingar hittar ni på länkarna nedan:

SFSUs stadgar

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk berättelse

Revisionsberättelse

Stadgerevidering