SFSU samlar in information om aktuella tillträdesförbud

Hjälp oss genom att sprida texten och skicka in din berättelse!

Vi fotbollssupportrar har under ganska många år nu levt med Lagen om tillträdesförbud vid idrottsevenemang. Som de flesta av oss vet innebär den att ”En person kan få tillträdesförbud, om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott under idrottsarrangemang och brottet är ägnat att störa ordningen eller säkerheten där.” Alltså kan tillträdesförbud utfärdas utan att ett brott har begåtts, om det bedöms att man möjligen framöver kan tänkas göra något brottsligt.

Under några månader har det nu delats ut många fler tillträdesförbud än det har gjorts historiskt. Polis och åklagare använder plötsligt tillträdesförbudet på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Flera supportrar har rapporterat att tillträdesförbud drabbat personer som på intet sätt utgör en risk för att störa den allmänna ordningen. Alltså, att det inte har gjorts korrekt och inte heller rättssäkert. Många av de som drabbats försöker just nu att överklaga, vilket tyvärr tar lång tid och vi vet än så länge inte hur resultaten av det blir.

För att få en relevant och faktabaserad bild över nuläget påbörjar SFSU nu en insamling av uppgifter om aktuella tillträdesförbud. Vi vill ta reda på korrekta antal, vilka som upplevs som tveksamma och hur många som har överklagat. För att verifiera att uppgifterna stämmer behöver vi få in personuppgifter och era berättelser kring varje tillträdesförbud.

Vi kommer att hantera alla uppgifter internt och konfidentiellt, för att agera korrekt gällande GDPR. Beroende på hur resultatet ser ut, så kommer vi kanske att använda uppgifterna i kontakt med media och våra olika samtalspartners. Är så fallet kommer vi att anonymisera uppgifterna, inte prata om enskilda fall, utan ha fokus på antal och statistik.

Vi vill gärna få in era uppgifter på liknande sätt, för att framöver kunna jämföra och hantera resultatet statistiskt. Använd därför nedanstående rubriker när du skickar in dina uppgifter. Skicka in i mailform eller med en bifogad fil till juridik@sfsu.nu. Om det är någon uppgift du inte vill lämna ut till oss, skriv gärna anledningen till det.Insamling av aktuella tillträdesförbud 2024 – SFSU

Namn:

Kommun:

Fotbollsförening:

Bakgrund till tillträdesförbudet:

Har du överklagat? (Vad blev i så fall resultatet?)

Hur lång tid tog det att överklaga? (Alltså att få svar och avsluta ärendet.)

Ärendenummer:

Övrigt du vill berätta:

Här finns en pdf med hela texten.