Rapport från årsmöteshelgen

Sista helgen i januari var det som brukligt årsmöteshelg för SFSU, som detta år hölls i Uppsala och i regi av Västra Sidan. Det blev två fullspäckade dagar som gav mycket bränsle till den samlade supporterrörelsen.

Vi inledde helgen med att Johan Lindvall och Per Eliasson från Svensk Elitfotboll presenterade sig och Sef. De presenterade en genomgång av hur 2023 såg ut och bakomliggande siffror kring fotbollen i stort i Sverige gällande till exempel besöksantal, trygghet, intresse och ordningsstörningar. Därefter öppnades det upp för frågor.

Det blev livliga och givande diskussioner med Johan och Per och många bra inspel från flera i rummet. Vi från styrelsen tackar Johan och Per för att de närvarade.

SEF presenterar på årsmötet 2023.
Johan och Per från SEF framträder.

På eftermiddagen delade vi in oss i grupper för att arbeta med frågeställningar som skall peka ut riktningen för supporterrörelsen 2024. Vi bad bland annat om goda lokala exempel, en utvärdering av säsongen 2023 ur ett supporterperspektiv, samt en diskussion om SLO-rollens funktion.

Vi fick till oss att tillväxten i supporterrörelsen är god, även om det finns utmaningar i att integrera de yngre generationerna i läktarkulturen. Tifoverksamheten, de starka publiksiffrorna, och samhällsengagemanget lyftes alla som positiva exempel på supporterkulturen 2023. På minussidan hamnade relationen med polisen, problem med inkastade föremål, och avbrutna eller fördröjda matcher.

På det lokala planet lyfte många vikten och värdet av att de har fungerande dialoger med sina klubbar, samt internt mellan olika supportergrupperingar. Tillväxten även hos de lite mindre föreningarna är fortsatt stark vilket gläder oss. Dock är det en utmaning att omsätta tillväxten på läktarna till föreningsdemokratiskt engagemang med överlag ganska dålig närvaro på årsmöten och liknande.

Åhörare i workshop.
Workshopen bjöd på många bra diskussioner.

På kvällen blev det utgång och traditionsenligt quiz varpå festen fortsatte i Uppsalanatten.

Söndagen bjöd på årsmöte som avhölls i god ordning, denna gång under mötesordförande Viktor Adolfssons vakande öga. Sebastian Bengtsson (Norrköping) tackade för sig som ledamot. Vi tackar Sebastian för hans år i styrelsen och önskar lycka till framöver! Ny i styrelsen är Tryggve Pederby (Sirius) som även axlar rollen som kassör efter Anna Berg (Djurgården) som går över till en roll som ledamot. Vi fick även en förändring i valberedningen, där Axel Granath lämnar och ersätts av Pontus Håkansson.

Engagerade årsmötesdeltagare.

Styrelsen konstaterar att det var ett högt deltagande med många nya och aktiva ansikten vilket vi ser som mycket positivt. Vi vill tacka samtliga medverkande för en rolig och givande helg och riktar även ett extra stort tack till Västra Sidan som stått som arrangör i år. Vi ses på läktarna 2024!

// Styrelsen, SFSU