ÅRSMÖTESHELG I UPPSALA 27-28 JANUARI 2024 – SCHEMA SAMT PRAKTISK INFORMATION

Varmt välkommen till SFSUs årsmöte! Temat för året är Ta med en kompis och vi hoppas få se många nya ansikten när vi gemensamt samlas i Uppsala den sista helgen i januari.

Årsmöteshelgen äger rum på Thunbergsvägen 3H, en lokal benägen vid Engelska parken, hus 22.

Vi börjar på lördagen med uppstart 10.00-10.15. 
10.15-12.00 Presentation och nulägesrapport från styrelsen.
12.00-13.30 Lunch
13.30-16.00 Johan Lindvall och Per Eliasson Svensk Elitfotboll 

Dagen avslutas med gemensam middag, aktivitet och samkväm.

Söndag viger vi helt till årsmötet som startar 10.00 och beräknas avsluta cirka 13.00.

ANMÄLAN: Maila info@sfsu.nu märk mailet med ”Årsmöte2024”

Skriv i meddelandet för och efternamn på de som ska närvara, mailadresser och eventuella allergier.

För att nominera en person till SFSU:s styrelse så krävs en nominering av en medlemsförening. Detta sker enklast via ett mail till valberedningen, som nås via valberedning@sfsu.nu. Valberedningen kommer sedan att titta närmare på nomineringen, för att eventuellt ta med den i sitt slutgiltiga förslag till årsmötet. Valberedningens förslag ska presenteras senast en vecka före årsmötet. För övriga frågor eller kontakt med valberedningen som inte specifikt rör nomineringar till styrelsen rekommenderas samma mailadress.

För att delta och ha rösträtt på mötet behöver ni betala medlemskapet  för 2023 senast 31 december 2023. Medlemsavgiften baseras på antalet medlemmar i er förening.

1-500 medlemmar – 300 kr

501-1000 medlemmar – 600 kr

Över 1000 medlemmar – 900 kr

Betalning sker på följande sätt:

Bankgiro: 5075-7400

Märk betalning med medlemsföreningens namn och antalet medlemmar.

Maila info@sfsu.nu efter inbetalt medlemskap och meddela oss kontaktuppgifter till er kontaktperson.

Varmt välkommen önskar styrelsen för SFSU!