Summering av årsmötet 2021

Under söndagen den 16’e januari 2022 genomfördes ett digitalt årsmöte för verksamhetsåret 2021. Årsmötet var tänkt att genomföras i Jönköping men fick istället genomföras digitalt på grund av rådande pandemi. Till mötesordförande valdes John Pettersson (IFK Göteborg) och till mötessekreterare valdes Lena Gustafsson Wiberg (Djurgårdens IF). Till justerare valdes Susanne Lundberg (Malmö FF) och William Galambos (Malmö FF).

Här kommer en kort summering av årsmötet:
Sara Karlén gick å styrelsens vägnar igenom verksamhetsberättelsen som skickats till närvarande deltagare i förväg. Flera styrelsemedlemmar kompletterade med information där det behövdes och svarade på frågor. Det meddelades även att SFSU haft ett möte med idrottsminister Anders Ygeman dagen före årsmötet och därför inte nämnts i verksamhetsberättelsen. Kassör Anna Berg gjorde en kort dragning av föreningens ekonomi och konstaterade att SFSU har en bra ekonomi, och gjort ett plusresultat till stor del tack vara låga omkostnader till följd av pandemin och reserestriktioner.

Mötesordförande John Pettersson läste upp revisorernas berättelse över styrelsens arbete under verksamhetsåret. Revisorerna föreslog och mötet godkände ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet röstade sedan fram en ny styrelse, valberedning samt revisorer. Årsmötet röstade enligt det förslag som valberedningen föreslagit angående ny styrelse. Det innebär att Isak Edén (IF Elfsborg) valdes till föreningens nya ordförande efter att Sofia Bohlin (IFK Göteborg) valt att lämna sitt uppdrag som ordförande efter 6 år på posten. Nya ledamöter i styrelsen för 2022 är Sebastian Bengtsson (IFK Norrköping), Emma Asp (GIF Sundsvall) & Kalle Strandberg (Hammarby IF). Gustav Fant (AIK) röstades in som suppleant till styrelsen.

Mötet avslutades med att Isak Edén höll ett kort anförande och tackade för förtroendet samt att Sofia Bohlin och Dan Ekberg (Helsingborgs IF) valde att tacka för sig efter en lång tid i SFSU’s styrelse. Årsmötet skickade med ett stort tack till alla avgående styrelseledamöter och ett extra stort tack till Sofia Bohlin för väl utfört arbete genom åren.

Inga motioner var inskickade till årsmötet.

Styrelsen 2022
Ordförande Isak Edén, IF Elfsborg
Jesper Bernhed Uhlén, Halmstads BK
Anna Berg, Djurgårdens IF
Kalle Strandberg, Hammarby IF
Magnus Ericsson, Malmö FF
Sebastian Bengtsson, IFK Norrköping
Emma Asp, GIF Sundsvall
Gustav Fant, AIK

Valberedningen 2022
Sandra Arvidsson, Örgryte IS, sammankallande
Axel Granath, AIK
Niclas Backlund, Gefle IF
Fredrik Larsson, Malmö FF

Tack!
Från styrelsen avslutade Sofia Bohlin (IFK Göteborg), Dan Ekberg (Helsingborgs IF), Sara Karlén (IF Elfsborg), Marcus Carlsson (IFK Norrköping) & Sixten Rosén (AIK) sina uppdrag. Stort tack för ert arbete! Styrelsen tackar också alla som deltog på årsmötet.

2022
Inom den närmaste tiden kommer styrelsen att planera och lägga upp arbetet för 2022. Mer information och inbjudan till arbete kommer att kommuniceras den närmsta tiden. Vill du och/eller din förening engagera er? Tveka inte på att höra av er. Maila oss på info@sfsu.nu