Sammanfattning av styrelsemöte 13/12

På lucia genomförde styrelsen ett sista ordentligt styrelsemöte för verksamhetsåret 2021. Ett möte är planerat i januari för att samla upp det sista arbetet och för att stämma av med arbetet inför årsmötet som äger rum den 16 januari 2022. Mer information om årsmötet kommer inom några veckor.

SFSU planerar att hålla sin årsmöteshelg fysisk, om inga nya restriktioner tillkommer till följd av pandemin. Ett arbete med program med workshops är igång, likväl som planering av samkväm. Skrivelser som ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelsen och annat som hör årsmöten till arbetas det också med. Styrelsen har inte fått några inkomna motioner till årsmötet. Vad som gäller inför årsmötet kommer att publiceras här och kommuniceras ut till våra medlemmar. För en bättre överblick kan ni läsa våra stadgar här.

Här finns några punkter som redovisades på styrelsemötet.

  • Arbetet med föreningsdemokratin fortgår och en workshop till årsmöteshelgen planeras. Vi vill arbeta med att stärka kunskapen och användningen av föreningsdemokratin.
  • Spelschemagruppen har skapat kontakt med Svensk Elitfotboll för att föra arbetet med spelschema vidare.
  • Arbetet med villkorstrappan pågår i högsta grad på olika sätt. Däremot har arbetet med att samverka och att diskutera frågan med politiker stannat av i och med att det politiska läget i Sverige har varit i rörelse.