Uttalande om Polisens pressträff den 28/9

Under tisdagen den 28/9 september höll NOA (Nationella Operativa Avdelningen) från Polisen en pressträff som de kallade ”kunskapshöjande”, då syftet var att ge mer kunskap om deras arbetssätt. NOA tog upp flera saker och vi vill kommentera några av dessa.

Om ordningsstörning
Polisen motiverar sitt arbetssätt med villkorstrappan genom att hänvisa till ordningsstörningar. För att sätta pyroteknik i ett sammanhang vill vi förtydliga: av de drygt 2 miljoner människor som besöker Allsvenskan varje år är det knappt en promille som använder pyroteknik. Utifrån villkorstrappan ska noll ordningsstörningar förekomma i samband med evenemanget. Vi efterlyser en nyanserad och verklighetstrogen bild av detta. Att arrangera evenemang med över 10 000-tals människor där noll ordningsstörningar sker är inte realistiskt. Ingen annanstans i samhället ställs sådana krav på evenemang med motsvarande besöksmängd. Att ställa krav på noll ordningsstörningar är orimligt.

God dialog med Stockholmsklubbarna
Villkorstrappan drabbar alla oavsett lagfärg. Under pressträffen betonas dock den goda dialogen med Stockholmsklubbarna. Vid flera tillfällen, under och efter pressträffen ställer sig de som arbetar med säkerheten inom dessa klubbar sig frågande till såväl detta påstående som Polisens pågående arbete.

Fredrik Söderberg (AIK) i discovery+:
https://twitter.com/dplus_sportSE/status/1439998190363742213?s=20

Göran Rickmer (Hammarby) om pressträffen:
https://twitter.com/ByRickmer/status/1442818455246356481?s=20

Pierre Nordberg (Malmö) om pyroteknik och UEFA:
https://twitter.com/pierre_nordberg/status/1442849327823663107

Ingen pyro på UEFAS matcher
På pressträffen så tog Polisen upp UEFA som ett framgångsexempel på hur man kan arbeta mot pyroteknik med bland annat bötesbelopp till arrangören. Man påstår här att pyroteknik inte förekommer på UEFAs matcher. Något som inte stämmer. Enligt UEFA själva har användandet av pyroteknik ökat med ca 30% de senaste säsongerna. Dessutom har Sverige tidigare under längre period använt sig av bestraffning och bötessystem utan att kunna se ett positivt resultat. Snarare det motsatta då bötessystem urholkade fotbollföreningarnas egna säkerhetsarbete ekonomiskt.

NOA har en dialog med ”en ideell supporterorganisation”
I ett kort påstående om dialog benämns vi från SFSU som en ”ideell supporterorganisation” som de har initierats dialog med. Vi har i ett tidigare möte varit med för att starta upp dialog med bland annat NOA. Det betyder inte att dialogen finns ännu, även om ett första möte är en bra början. Det känns dock olustigt att vårt namn inte nämns.

Om ”Narrativet’’
Med ”narrativet” menas berättelser som skapar en verklighetsbild. Under pressträffen framhävde Polisen att fotbollens narrativ handlar om känslor, viljor och upplevelser medan juridiken och Polisen arbetar med andra narrativ. Vi vill poängtera att supportrars narrativ i sin kritik mot villkorstrappan, och Polisens arbete, utgår från just juridiska aspekter. Att gång på gång skriva ner läktarkapacitet trots att ingen gynnsam effekt på ordningsläget kan konstateras är i strid med ändamålsenlighet och proportionalitet. Något som Polismyndigheten enligt lag har att förhålla sig till. Supportrar skapar inte narrativet ur tomma intet, utan som en konsekvens av Polisens arbetssätt från 2019 och framåt. Att Polisen väljer att betona narrativet så mycket ställer vi oss fundersamma till, är narrativet om villkorstrappan viktigare än de faktiska konsekvenserna som den ger? Frågan är om inte pressträffen från NOA i själva verket byggde på argument baserade på faktafel och egna känslor. Och att syftet var att ta tillbaka narrativet och skapa negativa känslor mot fotbollen och supporterkulturen?

Framtiden
Mot slutet av pressträffen säger NOA att de kommer att utreda sitt arbete efter säsongen. Det är i sig anmärkningsvärt, då Polisens egna utredning från 2019 visade att de på regional nivå, kritiserade villkorstrappan och lyfte fram behovet av dialog. De som arbetar närmast fotbollen i vardagen finner att arbetet med villkorstrappan inte är det optimala, ändå vill NOA fortsätta med den ett par år till.

Mellan 2014-2017 var vi i Sverige en internationell förebild med vårt dialogbaserade arbete med säkerheten. Vi minskade ordningsstörningarna och publiken på matcherna ökade. Utan att behöva gå långt tillbaka i tiden finns många svar på hur Polisens arbete kring fotboll kan bedrivas. Resurserna där  kan minskas och läggas på viktigare saker i samhället.

Slutkommentar från SFSU
SFSU vill komma vidare, eller kanske snarare tillbaka, i arbetet med att skapa säkra och stämningsfulla evenemang. Vi måste arbeta utifrån den forskning som faktiskt finns. Forskning, från flera länder inklusive Sverige, som visar att dialog och samverkan har gett goda resultat för att minska ordningsstörningar och bidra till en positiv läktarkultur. Vi måste börja skapa dialog tillsammans. NOA, Polisen, klubbarna, supportrarna, förbund och Svensk Elitfotboll. Inom dialogen behövs också de från NOA, som av pressträffen att döma, dock, har mycket kvar att lära om både supporterkultur och det tidigare positiva arbete och de resultat som fanns när vi arbetade tillsammans. Med dialog menar vi att samtala tillsammans, försöka förstå varandra, kompromissa och att sträva mot gemensamma mål. För oss är målet trygga och stämningsfulla evenemang. Vi sträcker därför, återigen, ut en hand till dialog. Vi är här, prata med oss, vi känner våra medlemmar och har arbetat med det här förut. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt.