Kort sammanfattning av medlemsmötet 6/10

Den 6:e oktober genomförde SFSU ett digitalt medlemsmöte. Deltagare från styrelsen och medlemmar deltog. Mötet gästades även av Mats Jonsson (säkerhetsansvarig i Djurgårdens IF) samt Göran Rickmer (Säkerhetsansvarig i Hammarby IF). Mötet behandlade främst två frågor: villkorstrappan och årsmöteshelgen för 2021. Avslutningsvis diskuterades frågor från medlemmar om styrelsens arbete.

Villkorstrappan
Den största delen av mötet handlade om att att få uppdateras kunskap om, och att diskutera villkorstrappan. Under medlemsmötet blev det tydligt att klubbar och supportrar påverkats utav den nya tappningen av villkorstrappan. Mats och Göran hjälpte till att uppdatera om läget och många medlemmar ställde många frågor och det blev en givande diskussion.

Årsmöteshelgen 2021
Årsmöteshelgen 2021. Inom en snar framtid kommer styrelsen att kalla till årsmöte för 2021. Mötes planeras att hållas fysiskt i januari 2022. Under mötet samlade styrelsen in medlemmarnas önskemål om vad som ska arbetas med under den helgen. Tanken är att mindre tid ska läggas på att redovisa styrelsens arbete och mer tid ska läggas på workshops och konkreta arbeten.