Sammanfattning av styrelsemöte 6/9

Under 2021 vill vi i styrelsen tydligare kommunicera inför och efter våra styrelsemöten. Inför för att få inputs och frågor från våra medlemmar och efteråt för att vara transparenta med vad vi gör. Här kommer en kort sammanfattning om det som styrelsen gjorde på det senaste styrelsemötet.

– En tydligare struktur för styrelsens framtida arbete har satts upp där vem som gör vad och vad som förväntas av de som deltar i styrelsen tydligare framgår. Givetvis får varje styrelse arbeta utefter vad som passar dem, men nu finns det en tydligare arbetsbeskrivning av de olika rollerna som ständigt finns i styrelsen: ordförande, vice ordförande, kassör och medlemsansvarig.

– Ett nytt medlemsregister håller på att tas fram och många medlemmar har redan betalat medlemsavgiften för 2021. Har din förening betalt medlemsavgiften? Om inte, gör det!

– Ett medlemsmöte planeras att hållas den 6:e oktober och kommer att ske digitalt. Mötet har för avsikt att handla om Villkorstrappan, årsmöteshelgen samt om SFSU som organisation.

– Arbetsgruppen för föreningsdemokrati har producerat lärorika intervjuer. Arbetsgruppen har även nya spännande projekt på gång.

– Arbetsgruppen om VAR följer läget och diskussionen, arbetet är i rullning.

– Arbetsgruppen om spelschema har kommit en god bit och är klara med sin sammanställning av spelschemat för de senaste åren. Vidare arbete är att tidigare och tydligare få en mer inflytelserik roll för att kunna påverka spelschemat i högre utsträckning än vad som görs nu.

– Arbetsgruppen om Villkorstrappan fortsätter arbetet med de nya direktiven/arbeten om trappan, oavsett vad den numera kallas. SFSU har också blivit inbjuden till ett par möten för att diskutera frågan vidare.

-En offentlig text där tydlig information om hur våra medlemmar upplever dialog med polisen och sin klubb är på gång. Den planerades att publiceras tidigare än vad som kommer att ske.

– Internationellt kommer SFSU:s ordförande Sofia Bohlin att åka på möte i sin roll som ordförande för styrelsen i den europeiska supporterorganisationen SD Europe. Förhoppningsvis ger det oss en större inblick i vad som sker både i fotbollen och bland supportrar inom Europa.

– Styrelsen har börjat att planera inför årsmöteshelgen, vår förhoppning är att den sker i början av 2022. Planering såsom workshops, program, plats och aktiviteter har börjat att spånas och sättas i rullning.

– Styrelsen har också planerat in en helg för fysiskt möte i november, någonting som inte har kunnat skett sedan januari 2020. Vi hoppas på en helg där vi kan få mycket jobb och kunna arbeta på det sätt som vi är vana vid.