Intervjuserie om föreningsdemokrati, del 8: Bajen Fans, Hammarby IF

Vi återupptar serien om föreningsdemokrati. Nu har vi kommit till Pernilla från Bajen Fans.


VAD BETYDER FÖRENINGSDEMOKRATI FÖR DIG?

– Ett vackert och viktigt ord! Jag gillar kraften i medlemskapet. Det kostar på att arbeta demokratiskt. Det är olika viljor som ska stötas och blötas och till slut komma överens. Det är ett arbete som måste präglas av samarbete och omtanke. Fokus måste ligga på föreningens bästa. Den egna viljan och prestigen måste ofta sväljas. För mig är föreningsdemokratin något av det finaste vi har.

HADE DITT ENGAGEMANG OCH INTRESSE SETT ANNORLUNDA UT OM VI INTE HADE HAFT FÖRENINGSDEMOKRATI I SVERIGE?

– Absolut. Jag är uppvuxen inom idrottsrörelsen. Min pappas engagemang i den lokala lilla föreningen har format mig som person. Att delta istället för att kräva. Att engagera sig i saker man brinner för. Att ta ansvar och växa med uppgiften. Det var så självklart i min familj att man tog ansvar för att idrottsföreningens verksamhet fungerade. Allt från styrelsearbete till att koka korven vid idrottsplatsen på matchdagar. Det har kritats planer och dömts matcher. Inte för vår familjs egen skull utan för föreningens skull. Helt utan egen vinning. Det är något vackert i det.

HUR MÄRKER MAN AV FÖRENINGSDEMOKRATINS PÅVERKAN I HAMMARBY IF?

– Att ingen pamp med pengar kan göra som denne vill. Det är väl det viktigaste för mig. Att det finns ett årsmöte där det faktiskt finns reell makt men det är ändå inte där föreningsdemokratins centrala punkt är. Det handlar om arbetet på flera plan. Dels våra invalda styrelsemedlemmar som förvaltar förtroendet i styrelsen och sätter strukturerna. Men också alla andra som arbetar i föreningen som ideella ledare i ur och skur, som tar ansvar för barns utveckling både inom fotboll men också som individer. Det hade aldrig varit på samma sätt om det inte var ett demokratiskt förhållningssätt och känslan av att kunna påverka ändå finns där.

BERÄTTA OM NÅGON GÅNG DÅ MEDLEMMARNA I HAMMARBY IF MED HJÄLP UTAV FÖRENINGSDEMOKRATIN HAR PÅVERKAT HAMMARBY IF SOM DU MINNS MED GLÄDJE.

– Det finns mängder av tillfällen. När vi röstade igenom införandet av tre klackar inför flytten till ny arena. Det ville inte styrelsen. Det ville vi. Supportrarna fick sin vilja igenom. Vi har tre klackar nu. Att vi fick årsmötet att besluta att Hammarby ska motarbeta VAR t.ex. Det blir kanske jobbigt för de personer som sköter det vardagliga och det kanske inte alls går hand i hand med vad de sportsligt ansvariga själva tycker –  men vet du – sådana personer kommer och går. Hammarby består. Medlemmarna ÄR Hammarby.

NÄR BLIR DU SOM MEST LYCKLIG ÖVER ATT VI HAR FÖRENINGSDEMOKRATI I SVERIGE?

– När det blir snack om att “om inte publiken gör så här så flyttar jag laget”, lex AFC t.ex. Då ryser jag ända in i märgen. Tittar på andra ligor och blir förskräckt över hur ägare leker med loggor, med arvet. Hur man föraktar trogna supportrar och helt glömmer var man kommer ifrån. Då, exakt just då, är jag som lyckligast över att vi har 51%-regeln kvar.

VAD SKULLE DU SÄGA TILL DE SOM ÄR FÖR AVSKAFFANDET AV 51%-REGELN?

– Att de tänker kortsiktigt. Att de tror att ägare med pengar skulle säkra för att framtiden blir bra är en farlig väg att vandra. Pengar tar slut, människor kan ändra sig eller gå bort. Vad finns då kvar? Om ett löfte lagt för medlemmarna om en strålande framtid helt plötsligt försvinner i en försäljning av aktier. Fy fan – vilken mardröm vi skulle kunna stå inför.

HUR PÅVERKAR FÖRENINGSDEMOKRATIN BAJEN FANS?

– Jag beundrar alla de som jobbar föreningsdemokratiskt i olika Hammarbyföreningar. Det finns mängder av supporterdrivna organisationer som står upp för hammarbyismen. Bajen Fans är absolut inget undantag. Medlemsavgiften gör ju att Bajen Fans kan stötta mängder av viktiga projekt, ordna bortaresor och organisera oss i viktiga frågor gällande supporterskap och hur fotbollsfrågor bör drivas i stort i Sverige. Jag uppskattar att det finns stadgar att följa. Det känns spontant som att det är ordning och reda på grejerna i Bajen Fans. Det är viktigt för mig. Och det är ju en följd av föreningsdemokrati. Vi har röstat in bra personer. Genom åren har vi också behövt rösta bort personer. För mig är det viktigt att den möjligheten finns. Men det är arbetet under året som är grejen. Det osjälviska arbetet för hammarbyismen. Där pratar vi verkligen vikten av föreningsdemokrati. Att göra skillnad tillsammans. Inte säga att “någon annan ska”.

Pernilla Olsson, supporter Hammarby IF

Foto: Peter Jonsson