För den svenska supporterkulturen – I solidaritet med Sirius fotboll

I måndags gick Sirius fotboll ut med en kommuniké på deras hemsida angående villkorsgivningen till matchen mot IFK Norrköping. I villkorsgivningen inskränktes supportrarnas möjlighet till visuellt stöd i form av flaggor och banderoller. Enligt klubben själva kom detta förbud utan förvarning och de hade svårt att se både uppståndet och rimligheten i detta villkor. Sirius publicerade citatet från villkoret på deras hemsida, som löd:

”Banderoller, OH-flaggor och liknande föremål (i form av tygstycken eller annat material) som kan användas för att underlätta maskering får föras in på arenan endast om det sker före publikinsläpp och föremålet sätts upp på läktarens framkant.”

Vi från SFSU ser allvarligt på detta hot mot supporterkulturen och betraktar det som vår högsta prioritet. För oss är det visuella stödet tillsammans med sångerna fundamentalt i vårt sätt att stötta och heja fram våra lag. Det är vi som sätter färg och ton på den levande läktarkultur som (än så länge) finns i Sverige.

Som vi tidigare kommenterat under året (se vår hemsida), har Polisen inte alls skrotat eller förbättrat det som kallas för Villkorstrappan utan försöker byta ord och narrativ på någonting som i verkligheten inte har förbättrats, snarare tvärt om. Men, faktum kvarstår oavsett vad polisen väljer att kallar villkorsgivningen: Polisen har inte arbetat med dialog utan har istället själva aktivt arbetat för att minska sitt förtroendekapital hos en av Sveriges största rörelse, de har heller inte tagit åt sig av den moderna forskning som visar på hur Polisen bör arbeta för att skapa säkra och trygga idrottsevenemang.

Avslutningsvis uppmanar vi alla att fortsätta det arbete som görs för att motverka och/eller förändra Villkorstrappan. Tillsammans ska vi arbeta för att få säkra och trygga idrottsevenemang, utan kollektiv bestraffning och med främjande av det positiva engagemang.