Sammanfattning av styrelsens arbete sommaren 2021

Under sommaren 2021 har SFSU:s styrelsen haft två styrelsemöten, en intern workshop samt ett möte med Svensk Elitfotboll (SEF). Här kommer en kort sammanfattning av de olika mötena och arbeten som gjorts.

Styrelsemöten

– Arbetet med föreningsdemokrati har resulterat i en intervjuserie som har publicerats och fler är på gång. Artiklarna har fått god respons och mottagande. En framtida workshop planeras om hur föreningsdemokrati kan göras i praktiken.

– Styrelsen har under våren arbetat med att ta fram interna styrdokument för styrelsens arbete som nu är på plats. Det ger också en tydligare rollfördelning och effektiviserar styrelsens administrativa arbetet.

– Medlemmarna har fått utskick och påminnelse om att betala in medlemsavgiften för 2021. Även ett digitalt medlemsmöte till hösten planeras också att genomföras.

– SFSU har internt undersökt hur dialogen ser ut hos våra medlemmar i relation till sin klubb, polisen och Villkorstrappan. Resultatet har presenterats för medlemmar men kommer också att presenteras offentligt om ett tag.

– Arbetet med kommunikationen löper på, men har stannat av lite under sommaren och hoppas förbättras nu. Styrelsen kommer också ägna tid åt att samla in mer visuellt material.

Arbetet med VAR, Villkorstrappan och Spelschema är i gång och följs.

 

Workshop-Retrospective 

Styrelsen utförde en intern workshop om hur vi har arbetat det första halvåret, både hur styrelsen funkar men också vad vi har har gjort. Internt upplever styrelsen svårigheter under pandemin då vi inte kunnat träffats eller ha fysiska styrelsehelger där vi arbetar. Under pandemin har vi haft många digitala lösningar som funkar men som inte är optimala. Styrelsen ser positivt på hösten och känner engagemang både inom och utanför styrelsen.

 

Svensk Elitfotboll

Inför återstarten av fotbollen, efter EM-uppehållet, hade styrelsen ett möte med SEF. Mötet handlade om att ge och få information och utbyta tankar och samverka inför återstarten.