Intervjuserie om föreningsdemokrati, del 6: Malmösystrar, Malmö FF

Vi fortsätter med sommarläsningen om föreningsdemokrati. Idag har vi landat i Malmö, för att prata med Susanne från Malmösystrar.

VAD BETYDER FÖRENINGSDEMOKRATI FÖR DIG?

– Föreningsdemokrati är så viktig för jag tycker demokrati är viktigt. Jag är så tacksam att endast vara medlem i föreningar som är 100% medlemsägda. Att ett företag skulle äga 49% av MFF är inte demokratiskt för mig. En röst per medlem ska det vara.

Personligen har föreningsdemokrati inneburit mycket engagemang som har gett mig kunskap och erfarenhet som är användbart i samhället. Till exempel att ha lättare att begripa formella texter, förstå organisationsstrukturer och hierarkier, kunskap om ekonomi och juridik. Jag är rätt så nördig av mig när det kommer till stadgar, föreningsformalia, osv… Men det är också grunden för hela föreningsdemokratin och därför är det så viktigt.

HADE DITT ENGAGEMANG OCH INTRESSE SETT ANNORLUNDA UT OM VI INTE HADE HAFT FÖRENINGSDEMOKRATI I SVERIGE?

– Ja, absolut. Jag har varit aktiv i olika föreningar sedan jag var tonåring och även haft flera förtroendeuppdrag, vilket kanske inte varit möjligt annars. Det är inte intressant för mig att vara medlem i en förening som inte är demokratiskt styrd.

HUR MÄRKER MAN AV FÖRENINGSDEMOKRATINS PÅVERKAN I MALMÖ FF?

– Personligen har jag märkt av den alla gånger jag skickat in en motion till ett årsmöte. Styrelsen diskuterar den, alla medlemmar får ta del av den och ibland har det skapat stor diskussion. Det känns stort när årsmötet röstar igen ens idé som därmed blir MFFs officiella åsikt och ska arbetas med.

BERÄTTA OM NÅGON GÅNG DÅ MEDLEMMARNA I MALMÖ FF MED HJÄLP UTAV FÖRENINGSDEMOKRATIN HAR PÅVERKAT MALMÖ FF SOM DU MINNS MED GLÄDJE.

– Det finns många fina minnen så jag väljer mitt senaste. Det var när vi äntligen röstade igenom att starta damfotbollen. Speciellt eftersom årsmötet några år tidigare hade sagt nej till det och endast gett bifall till flickfotboll. Det var dessutom dubbelglädje eftersom att årsmötet också röstade igenom att laget skulle börja från början och inte ta någon genväg genom seriesystemet vilket styrelsen föreslagit.

NÄR BLIR DU SOM MEST LYCKLIG ÖVER ATT VI HAR FÖRENINGSDEMOKRATI I SVERIGE?

– Jag pratade nyligen med en vän om missnöjet om kommersiella krafters inverkan på vår förening vilket slutade med en idé om hur vi skulle kunna påverka. Vi har nämligen möjligheten att göra det i Sverige. Ibland upplever jag att alla inte riktigt förstår det. Alla har koll på att föreningsdemokrati är viktigt men inte hur vi faktiskt kan nyttja den. Det är inte så svårt och vi är många på samma sida som kan hjälpas åt. Istället för att endast framföra vår besvikelse så bör vi agera mera. Är man själv inte helt hundra på hur man går tillväga finns andra medlemmar, SFSU och man kan komma rätt långt med Google dessutom. Så ja, när jag är missnöjd med något men inser att jag faktiskt kan påverka om jag bara engagerar mig så blir jag rätt glad.

VAD SKULLE DU SÄGA TILL DE SOM ÄR FÖR AVSKAFFANDET AV 51%-REGELN?

– Starta ett eget företag och lämna svensk fotboll i fred? Att avskaffa 51%-regeln är inte ett förslag som handlar om att gynna fotbollen utan endast om att stärka kapitalintressen. Det som istället behöver göras för att stärka svenska fotbollsföreningar är att bygga starka organisationer och rekrytera medlemmar med rätt kompetens till förtroendeposter och som medarbetare. Vad är det för mening att ens få in mer kapital om det inte finns en organisation som har kompetensen till att förvalta det?

HUR PÅVERKAR FÖRENINGSDEMOKRATIN MALMÖSYSTRAR?

– Det är A och O. Vi är en formell förening med årsmöten och stadgar som styr vår verksamhet. Det är inte heller bara något på papper utan vi diskuterar ganska ofta saker som har med vår interna demokrati att göra. Vår medlemsmöten är högsta beslutande organ mellan årsmötena vilket gör att det verkligen är medlemmarna som är föreningen och gör den till vad den är, istället för att en styrelse är kärnan. Vi utvecklas ständigt för att bli så tillgängliga, transparenta och inkluderande som möjligt. Jag tror det är en av de främsta skäl till att Malmösystrar är en så pass stor förening med många aktiva.

//Susanne Lundberg
Medlem i Malmösystrar