Intervjuserie om föreningsdemokrati, Del 5: IF Elfsborg

Sommar, väldigt mycket sol och även lite regn. Det är lördag igen och således dags för del 5 i intervjuserien om föreningsdemokrati. Idag har vi hamnat hos Linus och IF Elsfborg.

VAD BETYDER FÖRENINGSDEMOKRATI FÖR DIG?

På ett personligt plan betyder föreningsdemokrati oerhört mycket. Den ger mig möjlighet att vara en del av det som är mitt stora intresse, IF Elfsborg, på riktigt. Jag och alla andra medlemmar får möjlighet att påverka vår förening och staka ut bästa möjliga väg framåt.

På ett övergripande plan anser jag att föreningsdemokratin fyller en väldigt viktig funktion. Den är en bra skola för att få kunskap och förståelse för demokratiska system och möjligheten att som enskild individ få påverka i viktiga frågor. Tänk vad många personer som har fostrats in i en demokratisk anda tack vare det föreningsliv som finns i Sverige. Självklart spelar även elitföreningarna i Sverige en viktig roll här. För att värna det demokratiska samhälle vi faktiskt lever i så är det en klok idé om vi bevarar de institutioner som fostrar människor in i en demokratisk anda.

HADE DITT ENGAGEMANG OCH INTRESSE SETT ANNORLUNDA UT OM VI INTE HADE HAFT FÖRENINGSDEMOKRATI I SVERIGE?

Ja det tror jag definitivt. Tack vare möjligheten att vara medlem i min förening så har jag blivit en deltagare i fotbollssverige snarare än enbart en konsument av det som sker på planen. Det har, i någon mån, bidragit till att skapa extra mening i mitt liv.  Möjligheten att verkligen få vara en del av ett sammanhang, att känna att jag räknas, är något väldigt fint som är värt att vara rädd om.

HUR MÄRKER MAN AV FÖRENINGSDEMOKRATINS PÅVERKAN I IF ELFSBORG?

Det var en svår fråga… Om jag ser till hur föreningsdemokratin har utvecklats 2000-talet då jag har varit aktiv medlem i IF Elfsborg så skulle jag säga att två viktiga ord är respekt och förståelse. När jag började engagera mig så var det i samband med att en ny generation tog plats både läktaren och i mötesrummen. Det var också i samband med att Guliganerna började växa rejält som supporterförening.

Det är ingen överdrift att hävda att nytt engagemang tyvärr lätt möts med höjda ögonbryn. När jag började gå på årsmöten kunde frågor från medlemmar skrattas bort av styrelsemedlemmar eller föreningspersonal istället för att tas på allvar. Känslan av att “Vem är du att komma här och ställa frågor när vi bara ska få det här avklarat“ infann sig vid flera tillfällen. Det har vi dock tagit flera steg ifrån på senare år som tur är. Jag tror att alla som är aktiva inom föreningen börjar förstå att det engagemang som medlemmar visar inte är ett hot mot verksamheten utan handlar om att man vill föreningens bästa och utveckla den i bästa möjliga riktning, trots att vi ser olika på hur vägen framåt ser ut.

Jag skulle också vilja påstå att föreningen har blivit mer transparent och att föreningsdemokratin har utvecklats under 2000-talet. Tack vare engagerade medlemmar så har årsmöten och medlemsmöten utvecklats till ett mer respektfullt forum, trots att det är flera olika åsikter som samsas under samma tak. Medlemmarna har i större utsträckning begärt att få fatta beslut i stora frågor som den om damfotboll, och tagit det ansvaret på ett mycket bra sätt.

Tack vare Guliganernas arbete så har det under åren utvecklats olika mötesforum för supportrar och klubbledning där aktuella frågor har kunnat lyftas, diskuteras och lösas.

Att förändra och påverka är dock alltid en kamp. Det handlar om att övertyga andra människor om att din vilja är av godo och att dina förslag är viktiga och bra. Men det går att påverka, och det är grundbulten i föreningsdemokratin.

BERÄTTA OM NÅGON GÅNG DÅ MEDLEMMARNA I IF ELFSBORG MED HJÄLP UTAV FÖRENINGSDEMOKRATIN HAR PÅVERKAT IF ELFSBORG SOM DU MINNS MED GLÄDJE.

Vi har en väldigt aktiv medlemsskara inom IF Elfsborg som vill vara med och påverka föreningen vilket har märkts de senaste åren. Det har motionerats och debatterats hel del det viktiga frågor. Motioner har lämnats in angående bevarandet av ståplats och 51%-regeln, om konstgräsets vara eller icke vara, färgerna på matchtröjan, om villkorstrappan och om huruvida IF Elfsborg ska starta damlag eller inte.

En sak som man aldrig riktigt kan vara förberedd på är vilka argument som kommer att bita när motionerna väl ska debatteras. Ett minne som jag ofta tänker tillbaka på i sådana här sammanhang är när vi debatterade bevarandet av ståplats på årsmötet 2009. Förslaget som lyfts nationellt var en begränsning av ståplats till max 20% av arenans kapacitet. Vi som motionerade yrkade på att IF Elfsborg aktivt skulle verka för ett fritt antal ståplatser, medan styrelsen intog en något försiktigare hållning där man ställde sig positiva till ståplats men inte tydligt tog ställning mot den föreslagna begränsningen.

Det här var i samma veva som Tele2 arena planerades och samtidigt som ståplatserna ansågs som roten till det stök som kunde förekomma. Jag minns då att vi, i presentationen av vår motion, nämnde att om Hammarby enbart vill ha sittplatser på Tele2 så kan de väl få ha det men hos oss har vi en lång tradition av ståplatser och billiga biljetter sedan Ryavallens tid och dessutom inget stök så det måste få stå oss fritt att välja hur många ståplatser vi vill ha på Borås Arena även i framtiden.

Det här var ett argument som bet sig fast hos årsmötesdeltagarna. Flera personer tog till orda och argumenterade för att vi utanför Stockholm inte ska behöva drabbas på grund av problem som de har på sina matcher. För är det någonting människor utanför Stockholm inte tycker om är så är det när Stockholm ska komma och diktera villkor som drabbar oss andra “oskyldiga”. Tycka vad man vill om det men det var ju bara att haka på och fortsätta på det spåret. Där och då vände den argumentationen till vår fördel och vi fick igenom vår motion om att IF Elfsborg aktivt skulle verka för ett fritt antal ståplatser. Det är ett härligt minne.

NÄR BLIR DU SOM MEST LYCKLIG ÖVER ATT VI HAR FÖRENINGSDEMOKRATI I SVERIGE?

Det blir jag nog då jag ser att föreningsdemokratin bidrar till att skapa möten mellan människor som aldrig annars hade haft någon anledning till att mötas. När medlemmar och årsmötesdeltagare bemöts med respekt oavsett ålder, kön eller grad av relevans i frågor så tycker jag föreningsdemokratin fungerar som allra bäst.

VAD SKULLE DU SÄGA TILL DE SOM ÄR FÖR AVSKAFFANDET AV 51%-REGELN?

Att de bör tänka en extra gång innan de med gott samvete kan säga att de är beredda att ge upp demokratiskt reglerade system för ekonomiska intressen som i sig inte garanterar någon som helst form av framgång.

//Linus Ternander
Medlem och supporter, IF Elfsborg