Intervjuserie om föreningsdemokrati, del 3: MFF Support, Malmö FF

Vi rullar på med sommarläsningen om föreningsdemokrati. Idag har det blivit dags för en intervju med Rebecca från MFF Support.

VAD BETYDER FÖRENINGSDEMOKRATI FÖR DIG?

– Det betyder möjligheten att få vara med och påverka. Att vi medlemmar äger föreningen och att vi driver föreningen framåt.

HADE DITT ENGAGEMANG OCH INTRESSE SETT ANNORLUNDA UT OM VI INTE HADE HAFT FÖRENINGSDEMOKRATI I SVERIGE?

– Ja, det hade det. Föreningsdemokratin skapar engagemang och passion, då vi arbetar för en gemensam sak tillsammans som klubb och ideella krafter.

HUR MÄRKER MAN AV FÖRENINGSDEMOKRATINS PÅVERKAN I MALMÖ FF?

– Röstningen kring damfotbollen var ett lysande exempel på detta. Även röstningen kring föreningens hållning kring VAR visar på föreningsdemokratins direkta påverkan på föreningens framtida inriktning.

BERÄTTA OM NÅGON GÅNG DÅ MEDLEMMARNA I MALMÖ FF MED HJÄLP UTAV FÖRENINGSDEMOKRATIN HAR PÅVERKAT MALMÖ FF SOM DU MINNS MED GLÄDJE.

– Ett bra exempel på fungerande föreningsdemokrati som jag ser tillbaka på med glädje är motionen som lades fram av ett mindre antal medlemmar på årsmötet 2020 och som yrkade på att MFF aktivt ska verka mot ett införande av VAR i svensk elitfotboll. Då motionen bifölls av medlemmarna på årsmötet blev detta ur mitt perspektiv ett lysande exempel på fungerande föreningsdemokrati.

NÄR BLIR DU SOM MEST LYCKLIG ÖVER ATT VI HAR FÖRENINGSDEMOKRATI I SVERIGE?

– När jag märker att klubben lyssnar på oss och tar hänsyn till våra åsikter och uppfattningar, när de inser att vi medlemmar är föreningen och att våra åsikter ska tas i beaktning.

VAD SKULLE DU SÄGA TILL DE SOM ÄR FÖR AVSKAFFANDET AV 51%-REGELN?

– Är någon det? Det är bara kolla på skräckexempel runt om i Europa där klubbarnas själar har sålts ut till stora ekonomiska giganter utan känsla för varken klubben, spelarna eller supportrar och stad. Inte en framtid vi vill gå till mötes.

HUR PÅVERKAR FÖRENINGSDEMOKRATIN MFF SUPPORT?

– Den ger oss mandat att bli lyssnade på. Inte bara för att MFF vill vara ”snälla”. Vi är del av en större rörelse där vi representerar våra medlemmars intressen gentemot klubben och fotbollen i Sverige.

//Rebecca, MFF Support