Sammanfattning av styrelsemöte 1/6

Under 2021 vill vi i styrelsen tydligare kommunicera inför och efter våra styrelsemöten. Inför för att få inputs och frågor från våra medlemmar och efteråt för att vara transparenta med vad vi gör. Här kommer en kort sammanfattning om det som styrelsen gjorde på det senaste styrelsemötet.

Styrelsemöte

– Återrapport från möten med SFSU:s delaktigheten inom Europa, främst från SD Europe som snart ska ha sitt årsmöte. Styrelsen identifierar också ett behov av att ha någon mer engagerad i information från FSE och SD Europe.

– Arbete med en tydligare intern struktur har arbetats fram och diskussionen påbörjades. Arbetet ska ge tydligare stöd åt styrelsens struktur och rollfördelning.

– Kommunikativt löper arbetet på med att försöka skriva och berätta om vad vi gör. Främst har texter till hemsidan och SFSU:s konto på Instagram använts.

– Styrelsen ska ta fram en slags karta eller träd över hur fotbollen fungerar, styrs och vilka aktörer som finns ska tas fram. Detta både för styrelsen och våra medlemmar. Trädet/kartan ska redovisa och beskriva vilka organisationer och aktörer finns i Europa och Sverige, hur hänger de ihop samt vad de arbetar för är några saker vi hoppas kunna tydliggöra.

– Medlemsansvarig gick kort igenom hur medlemsmötet var och vad som ska ske härnäst. Överlag är styrelsen nöjda med medlemsmötet då de som var på plats engagerade sig mycket. Det kommer snart komma ett utskick till medlemmar om att betala medlemsavgiften för 2021. Målet är att alla medlemsavgifter ska vara inbetalade innan sista september.

– Vi påbörjade en diskussion och planering för SFSU:s årsmöte eftersom säsongen slutar i december behöver vi tänka om kring när årsmötet ska vara, och om det kan ske fysiskt. Om ett tag kommer vi att diskuteras frågan tillsammans med medlemmarna.

– Arbetsgruppen för föreningsdemokrati har publicerat texter om digitalt medlemsmöte och om 51% regeln. Tanken är att fler projekt kommer att presenteras inom kort.

– Arbetsgruppen om Villkorstrappan fortsätter arbetet med de nya direktiven/arbeten om trappan, oavsett vad den numera kallas. Närmast kommer styrelsen kontakta medlemmar för att tydligare se hur det ser ut hos deras förening i relation till dialog och Villkorstrappan.

– Styrelsen bokade in ett möte för att göra en ‘Retrospective’ där vi utvärderar hur vi arbetat det första halvåret, vad vi har gjort och vad vi kan göra annorlunda för att förbättra vårt arbete.

– En extrapunkt som diskuterades var Riksidrottsförbundets årsmöte där vi resonerade kring vad som skedde och hur det kan komma att påverka fotbollen i stort men också oss supportrar.

– På punkten om frågor från medlemmar kom en förfrågan in om hur bortaresor kommer att arrangeras på ett smittsäkert sätt. Styrelsen har gett svaret att vi faktiskt inte vet, men vi har svårt att se att bortasupportrar kommer vara välkomna än på ett tag, och vilka restriktioner som isåfall berör bussresor eller bortaläktare.