Sammanfattning av digitalt medlemsmöte

Den 19 maj genomförde SFSU ett digitalt medlemsmöte. Deltagare från styrelsen, valberedningen och medlemmar var med. Här kommer en kort sammanfattning om vad som gjordes under mötet:

– Styrelsen presenterade sitt arbete som gjorts hittills och hur den tänker arbeta framöver i år. I presentationen lyftes också de olika arbetsgrupperna fram, vad de har gjort och vad de planerar att göra.

– Mötet diskuterade om hur SFSU ska agera i frågan om publik under pandemin. Mötet landade i att SFSU kan driva mer opinion för en ansvarsfull öppning för fotbollen. Mötet var överens om att det är orimligt att öppna upp för fulla läktare, men att mer än 8 personer är rimligt att begära.

– Mötet diskuterade Villkorstrappan, som finns kvar även om polisen väljer att byta namn på den. Det som diskuterades var hur supporterrörelsen kan arbeta vidare för att fortsätta att arbeta för en framtid med stämningsfulla ståplatsläktare med tifon, flaggor och sång även när pandemin är över. SFSU har också börjat arbeta mer för en dialoginriktad framtid och hoppas kunna få till en dialog med polisen. Arbetsgruppen och styrelsen ska också tydligare undersöka hur dialog ser ut i olika föreningar och klubbar.

– Mötet diskuterade SFSU här och nu, men också i framtiden. Vilka är SFSU:s viktigaste frågor i år/nästa år, och vad ska SFSU vara/ha uppnått om fem år? Där lyftes frågor som Villkorstrappan, föreningsdemokrati, bortaläktare, spelschema och mycket mer.

– På punkten övrigt diskuterades medlemmarnas frågor och tankar, både om fotbollen i stort och inom SFSU.