Intervjuserie om föreningsdemokrati, del 1: Rex Scania, Malmö FF

Vi inleder en intervjuserie om föreningsdemokrati, där vi efterhand kommer att prata med flera olika supportrar. Först ut är Rex Scania.

Vad betyder föreningsdemokrati för dig?

– Föreningsdemokrati för mig betyder att medlemmarna för sin förening framåt utifrån de ideal som man värderar högst. I en värld där de ekonomiska makthavarna allt för ofta vill driva föreningar i andra riktningar är föreningsdemokratin nyckeln till att bevara klubbarnas identitet.

Hade ditt engagemang och intresse sett annorlunda ut om vi inte hade haft föreningsdemokrati i Sverige?

– Absolut, jag tror att utan en chans att påverka så hade mitt engagemang varit sämre. Vetskapen om att medlemmarnas röst påverkar gör att drivet finns kvar.

Hur märker man av föreningsdemokratins påverkan i Malmö FF?

– På många olika sätt. Det stora medlemsantalet och den förhållandevis goda närvaron på årsmöten är två saker. Man kan också se det på engagemanget under de årsmöten som har varit. Nästan alltid är det motioner som lämnas in eller annan stor aktivitet under mötena som visar på engagemang.

Berätta om någon gång då medlemmarna i Malmö FF med hjälp utav föreningsdemokratin har påverkat Malmö FF som du minns med glädje.

– När vi satte stopp för sammanslagningen med LB07.

2019 kom Malmö Fotbollförenings styrelse med ett förslag om att slå sig samman med föreningen LB07 från Malmö. LB07’s damlag som vid tillfället deltog i Damallsvenskan skulle helt enkelt bli Malmö FF’s damlag och därmed byta namn till Malmö FF. Samtidigt skulle LB07’s ungdomssektion också övertas av Malmö FF. Detta skapade starka reaktioner bland Malmö FF-supportrarna där många menade att detta innebar att Malmö FF skulle ta den lätta och osportsliga vägen till Damallsvenskan och inte kämpa sig uppåt i seriesystemen. Många uttryckte också att Malmö FF skulle bli en annan förening ifall styrelsens förslag blev verklighet. På ett extrainsatt årsmöte den 26/11 2019 så röstade Malmö FF’s medlemmar emot styrelsens förslag om en sammanslagning med LB07. Medlemmarna hade talat med en stor majoritet – Malmö FF skulle starta ett damlag från Division 4.

När blir du som mest lycklig över att vi har föreningsdemokrati i Sverige?

– När Malmö FF som största förespråkare för föreningsdemokratin sätter sig på kartan i Europa mot andra så kallade storklubbar.

Vad skulle du säga till de som är för avskaffandet av 51%-regeln?

– Att alla försök till att avskaffa 51%-regeln kommer att misslyckas.

Hur påverkar föreningsdemokratin Rex Scania?

– På många sätt, men framförallt så har vi krav på att samtliga gruppmedlemmar även ska vara medlemmar i Malmö FF.

//anonym talesperson, Rex Scania