Sammanfattning av styrelsemöte 20/4

Under 2021 vill vi i styrelsen tydligare kommunicera både inför och efter våra styrelsemöten. Inför för att få input och frågor från våra medlemmar och efteråt för att vara transparenta med vad vi gör. Här kommer en kort sammanfattning om det som styrelsen gjorde på det senaste styrelsemötet. Först hade styrelsen en workshop med Svensk Elitfotboll (SEF) och sedan ett styrelsemöte.

Workshop med Svensk Elitfotboll
Tillsammans med SEF hade SFSU en workshop om ett framtida system för att samla bonus kopplat till sin klubb, ett slags “lojalitetssystem”, som vissa klubbar kallar det. Under workshopen föreslog vi ett annat namn, men vi använder ordet lojalitetssystem nu för att försöka förklara vad det handlade om. Arbetet är någonting som SEF arbetat med ett tag och SFSUs funktion var att lyfta diskussionen ur ett supporterperspektiv. Vi uppmanar också våra medlemmar att fråga sin egna klubb hur de vill ser på ett framtida sånt system och hur ni vill att er klubb ska använda det.

Styrelsemöte
– Arbete med en tydligare intern struktur håller på att arbetas fram.

– En arbetsgrupp rörande medlemmar och medlemsengagemang har startats. Gruppen kom fram till att SFSU behöver bli bättre på att kommunicera vad som faktiskt görs och kommunicera på nya, lättillgängliga, spännande och kreativa sätt.

– För ett par veckor sedan hade styrelse en workshop om SFSU och gjorde en så kallad SWOT-analys, denna kommer att sammanställas och delas med medlemmarna.

– Vi beslutade att anordna ett digitalt medlemsmöte mot mitten av maj. Digitalt medlemsmöte var något vi prövade i höstas och tyckte att det var bra, framförallt under pandemin. Mötet planeras att handla om Corona-läget, återgången av publik till läktarna samt om SFSU och relationen till medlemmarna.

– Ett arbete med att ta fram inbetalningskort för att underlätta betalning av medlemsavgift är på gång. Det planeras vara framtaget och utskickat innan sista april.

– En arbetsgrupp om föreningsdemokrati har skapats. De har sammanställt och utvärderat vår utvärdering av digitala årsmöten som vi bett våra medlemmar att svara på. Diskussion om att fortsätta arbeta för 51%-regeln och stärka den, speciellt med tanke på veckans uppgång och fall med European Super League (ESL).

– Arbetsgruppen om VAR följer läget och diskussionen, arbetet är i rullning.

– Arbetsgruppen om spelschema håller på att sammanställa statistik från spelschemat i Superettan och Allsvenskan. Vi ska också kontakta SEF för närmare möte och dialog.

– Arbetsgruppen om Villkorstrappan fortsätter arbetet med de nya direktiven/arbeten om trappan, oavsett vad den numera kallas.

– Inför styrelsemötet fick vi input från medlem att SFSU skulle kunna inrätta något slags manifest för vad vi står för, dels för att förtydliga för styrelsen och för att enkelt kunna visa vilka vi är och vad vi står för. Vi i styrelsen har valt att boka in en intern workshop om det, men också att lyfta frågan på medlemsmötet i maj.