Bevara 51%-regeln

Den 18 April 2021 bestämde sig en samling gubbar att “deras” klubbar skulle bryta sig loss och starta en egen liga, European Super League. En liga med toppklubbar från Spanien, Italien och England. En liga med inspiration från de Amerikanska sporterna där ligan är stängd och bygger på köpta platser istället för sportsliga meriter.

Ett par dagar senare har alla Engelska klubbar dragit sig ur och fler klubbar verkar följa efter. Detta efter stora protester från supportrar, UEFA samt de egna spelarna och tränarna. Det visade sig att klubbarna inte alls tillhörde gubbarna, utan att det fortfarande är supportrarnas klubbar. Bara dagar efter börjar det dock talas om stora förändringar i Premier League. Fotbollen lever med ett ständigt hot från kommersiella intressen, även här i Sverige. Därför är det oerhört viktigt att vi aldrig tar 51%-regeln för givet. Vi måste vara på vår vakt för att tidigt kunna stoppa angrepp mot vår föreningsdemokrati.

Vi ser hur supportrar i länder som saknar föreningsdemokrati och 51%-regeln under de senaste årtionden mer och mer betraktas som utbytbara kunder av fotbollsklubbarna de älskar. Hur supportrarna inte har någonting att säga till om i besluten som klubbarnas ägare tar. Hur enkelt det blir för en klubb att bli ett kommersiellt företag som jagar vinster istället för att vara en viktig del av sitt lokala samhälle när supportrarna inte har någonting att säga till om.

Tidigare har vi sett hur röster höjts för avskaffandet av 51%-regeln med argument som att det skulle stärka de svenska lagens konkurrenskraft gentemot resten av Europa. Men det finns inga garantier för detta.

Super League-haveriet visar tydligt på hur supportrar generellt inte vill se denna utveckling för sina klubbar eller för fotbollen i allmänhet och med en stark supporterrörelse, föreningsdemokrati och 51%-regeln stärker vi supportrars röster och kan på detta sättet påverka riktningen för fotbollen i Sverige.

För oss är det självklart att våra föreningar som minst ska vara till 51% medlemsägda och att varje medlem har en röst. Vi ser medlemsdemokrati som något av det viktigaste inom svensk fotboll och hela den svenska idrottsrörelsen. Föreningsdemokrati är en av svensk fotbolls största konkurrensfördelar. Supportrar från hela Europa tittar avundsjukt på hur vi i Sverige är med och påverkar våra föreningar, hur nära vi står dem och hur detta i sin tur har lett till en fantastisk folkrörelse och en supporterkultur i absolut världsklass.

Tack vare regeln om medlemsägande så kan vi påverka vår situation genom en demokratisk process. Det kan exempelvis handla om införandet av VAR, där flera klubbar nu kommer jobba för att motverka VAR inom Svensk fotboll efter motioner från supportrar som röstats igenom på årsmöten.

Engagera dig i din lokala förening och ta inte föreningsdemokratin för givet!

Bevara 51%-regeln!