VAR-motioner

I början av december genomförde SFSU en undersökning bland medlemmarna gällande deras inställning till VAR (Video Assistant Referee). Medlemmarna var tydliga i sitt budskap och samtliga svarande föreningar gav beskedet att de endast såg negativa effekter av att införa VAR i svensk elitfotboll.

Beslutet gällande VAR eller inte VAR vilar dock inte hos SFSU utan är ett beslut som bör tas i föreningsdemokratisk ordning av medlemmarna i Svensk Elitfotboll (SEF), det vill säga de svenska elitklubbarna inom fotbollen.

I Sverige styrs samtliga av dessa klubbar av föreningsdemokratiska principer och det är alltså, i sin tur, medlemmarna i de olika klubbarna som har möjligheten att påverka ett eventuellt införande av VAR. Medlemmar som i många fall också är med i någon av de supporterföreningar som utgör SFSU.

Av det skälet publicerar vi nu fyra motioner gällande ställningstaganden mot VAR som har antagits av årsmöten i respektive AIK, Malmö FF och Djurgårdens IF. Vi hoppas att dessa motioner kan fungera som inspiration för de av våra medlemmar som önskar att motionera gällande ett stopp för ett eventuellt införande av VAR.

Motioner

AIK
Djurgårdens IF (2)
Malmö FF

SFSU mall