Uttalande gällande VAR

Vi har uppmärksammat att diskussionen kring VAR intensifierats under den senaste tiden och SFSU har fått frågan om vår åsikt och position gällande VAR. Frågan har mest dykt upp i samband med uppmärksammade VAR-domslut i andra europeiska ligor men är också aktuell i och med att det har konstaterats från liga och förbund  att VAR i Allsvenskan ska utredas.

Så vad tycker SFSU? Än så länge har inte SFSU någon åsikt i frågan. För att styrelsen i SFSU ska kunna tycka något i den här typen av frågor behöver våra medlemmar säga åt oss vad vi som organisation tycker och vad styrelsen har för mandat att agera kring ämnet. Frågan har hittills inte lyfts officiellt internt på ett sätt som gett organisationen riktning och styrelsen mandat att ha en åsikt vilket krävs för att vi ska kunna ta ställning.

Styrelsen anser att VAR är en viktig fråga och en fråga som kan komma att påverka hur svensk fotboll spelas i framtiden. Vi tror också att våra medlemmar håller med oss om detta. Därför kommer vi inom några veckor att gå ut med en undersökning där vi hämtar in ett underlag för att framöver kunna föra våra medlemmars åsikt även i denna fråga.

Innan dess uppmanar vi supportrar i samtliga lag, oavsett åsikt i frågan, att skriva motioner gällande VAR till fotbollsklubbarnas årsmöten. Det ger klubbarna förutsättningar att själva på ett bra sätt företräda sina medlemmar i en framtida utredning.