Valberedningens förslag

Valberedningen är redo att presentera sitt förslag för styrelse för kommande verksamhetsår.

Ledamöterna Glenn Holvik, Axel Granath och Felix Jonsson avslutar i och med årsmötet sina mandat i styrelsen och valberedningen vill tacka dem för deras insatser i SFSU.

Vi väljer att föreslå omval för Sofia Bohlin (ordförande) och Dan Ekberg (ledamot). Vi väljer också att nominera Anna Berg till ordinarie ledamot. Hon har under det senaste året varit suppleant till styrelsen.

Till ledamöter vill vi även föreslå Sara Karlén och Ola Thews. Sara Karlén har en bakgrund i Guliganernas styrelse (Elfsborg), Gulsvarta systrar och har genom sitt engagemang i SFSU varit med och tagit fram minimikraven för bortasektioner. Ola Thews har ett flerårigt engagemang i Allmänna Supporterklubben (AIK), numera som vice ordförande och reseansvarig.

På förra årsmötet valdes Fredrik Larsson och Jesper Bernhed Uhlén till ledamöter på två år och har således ett år kvar.

VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR:

ORDFÖRANDE PÅ 1 ÅR

Sofia Bohlin (omval)

FYRA LEDAMÖTER PÅ 2 ÅR

Dan Ekberg (omval)

Anna Berg (nyval)

Sara Karlén (nyval)

Ola Thews (nyval)

VALBEREDNINGEN SFSU