Polisens offensiv – ett fysiskt hot mot supportrar

Enligt den tillståndstrappa polisen valt att bygga vårens offensiv kring kommer den att sluta med att svensk fotboll spelas utan publik. Detta till följd av att ca en fjärdedels promille av dess besökare begår bötesbrott på läktaren. Vi har varit tydliga med att vi anser detta oproportionerligt och dumt.

Forskningsprojektet ENABLE Sverige – till vilket Polisen, Svensk Elitfotboll, SvFF och SFSU är partners – ser ”hållbar samverkan” mellan dessa centrala parter i svensk fotboll som en förutsättning för en fortsatt positiv utveckling mot ”välkomnande, säkra, trygga och stämningsfulla matchevenemang”. En målformulering samtliga parter varit överens om.

Projektet har mot bakgrund av detta varit starkt kritiskt till Polisens nya offensiva hållning. Detta eftersom de hårt repressiva åtgärder som åtagits utan dialog eller samverkan med fotbollens övriga parter fungerat som en ytterligare kil mellan Polisen och oss andra, grävt skyttegravarna än djupare och fört oss ännu längre från den ”hållbara samverkan” som krävs för att nå vårt gemensamma mål.

Vidare varnade ENABLE Sverige via sin Twitter för att dessa drastiska åtgärder enligt forskningen i många fall leder till förändrade normer inom såväl den egna som andra gruppen vilket riskerar att resultera i ökad radikalisering, minskad förståelse för varandra och fysiskt våld.

Oro för fysiskt våld kände även Allmänna Supporterklubben (ASK) varför de inför gårdagens derby mellan Djurgården och AIK i sina sociala kanaler varnade för eventuellt ökad oförståelse från Polisen uttryckt i våld. De påminde därför om tidigare publicerade råd kring hur man som medborgare bör agera vid övertramp från våldsmonopolets sida.

Med stor ledsamhet kan vi idag konstatera att ASK:s farhågor var korrekta. Vi har sedan gårdagen mottagit ett stort antal vittnesmål från rädda supportrar vilka under gårdagen upplevt en oproportionerlig aggression och brist på dialog från Polisens sida.

Enligt vad vi förstått rör det sig främst om:

* Sparkar och batongslag mot liggande
* Batongslag i ryggen på personer som enligt Polisens anvisning är på väg att lämna en plats (se film nedan)
* Hot om fysiskt och sexuellt våld (se hot om våld i film nedan)
* Bortbussning av resenärer från ett tunnelbanetåg där de resenärer som var under 18 släpptes efter en timme varpå övriga fick sina legitimationer beslagtagna och fotograferade samt bussades långt från arenan. Detta utan att de någonsin fick information om varför de utsattes för detta.

Gällande den sista punkten har vi i efterhand förstått att det inte rört sig om några risksupportrar utan att detta berodde på att de valt annan väg än den Polisen tänkt sig.

Detta vansinne från Polisens sida måste få ett slut. Det riskerar inte bara att ödelägga svensk elitfotboll utan även att leda till allvarliga skador hos supportrar.

Om du drabbats ber vi dig att JO-anmäla här och polisanmäla här. Då ingen polis fortsatt dömts för våld mot en supporter förstår vi att hopplösheten är hög och anmälningsbenägenheten låg. Men, vi vädjar ändå om anmälningar.