Direktadress för rapportering av kränkningar till följd av nya riktlinjer för visitation

Till följd av de nya integritetskränkande riktlinjer för visitationer som RF och polisens rättsenhet tagit fram lanserar SFSU en direktadress dit du som supporter kan vända dig om du blivit kränkt vid visitation, visitation@sfsu.nu.

Detta initiativ lanseras för att skapa en bild av hur de nya direktiven för visitation används, i vilken utsträckning de leder till övergrepp och hur dessa övergrepp går till.

Hit kan du som upplever att du blivit kränkt vid visitation alltid höra av dig. Huvudsyftet är att fånga upp sådant som händer vid entréerna men du kan självklart även höra av dig om något händer dig inne på arenan.

Även publikvärdar som upplever att deras arbetsmiljö försämrats eller som upplever att de tvingas genomföra visitationer på ett sätt de inte är bekväma med är naturligtvis välkomna att höra av sig. Vi har förståelse för att även de publikvärdar som tvingas utföra visitationer enligt de nya direktiven är offer för en ogenomtänkt åtgärd.

Kom ihåg att alltid polisanmäla om du misstänker att det du blivit utsatt för är brottsligt. Anmäl gärna även till den egna klubbens säkerhetsavdelning och/eller SLO.

När du anmäler en kränkning till visitation@sfsu.nu vill vi be dig att ange följande:

  •        Könstillhörighet
  •        Vid vilken match kränkningen inträffade
  •        Ungefärlig tidpunkt för kränkningen
  •        Entré vid vilken kränkningen inträffade
  •        Om du besökt matchen som bortasupporter eller hemmasupporter
  •        Kort beskrivning av händelseförloppet

Om det finns film på det som hänt så tar vi tacksamt emot även denna.

Vi förstår att det kan vara jobbigt att skriva ner ett sådant här händelseförlopp varför du inte behöver uppge ditt namn. Vi vill även vara tydliga med att vi på aldrig kommer att sprida information om enskilda fall eller vilka som kontaktat oss, förutsatt att detta inte uttryckligen godkänts av den enskilde.

Läs mer

Uttalande från SFSU

Uttalande från MFF Support

Uttalande från Allmänna Supporterklubben

Instruktion för visitation enligt nya riktlinjer (andra filmen ovanifrån)