Angående nya nationella instruktioner för visitation

Inför säsongen 2019 har Polisens rättsenhet, tillsammans med RF, lämnat svenska elitklubbar nationella instruktioner för visitation vid insläpp till ståplats. I dessa instrueras klubbarna att säkerställa att ståplatsbesökare innan biljettkontroll vidrörs mellan benen. Detta oavsett den visiterades kön, klädsel och ålder. Sedan tidigare ingår i instruktionen att de publikvärdar som genomför visitation, i de fall en kvinna visiterar en kvinna eller när en man blir visiterad, ska ”glida med handryggen” över den visiterades bröst.

Detta har fått många supportrar att under och efter säsongens första omgång reagera starkt och bland andra MFF Support och Allmänna Supporterklubben har uttalat sig om denna intima visitation.

Dessa nya instruktioner har införts i tillståndsgivningen vid arrangerande av matchevenemang för vissa klubbar, innebärande att de måste utföra dessa integritetskränkande åtgärder för att få spela sina matcher inför publik.

Att varje vecka vidröra tiotusentals supportrars underliv i, vad vi förstått, syfte att upptäcka eventuell pyroteknik är en oproportionerlig och integritetskränkande åtgärd mot vilken vi motsätter oss starkt. Vår tro är även att den intima visitationen kommer att vara verkningslös utifrån sitt syfte och bara leda till konflikt vid ingångarna. Konflikt som kommer att drabba de publikvärdar som ska vidröra samtliga ståplatsbesökares mest intima kroppsdelar. Vi är därför också mycket oroliga för publikvärdarnas arbetsmiljö.

Då frågan är högt prioriterad för svenska supportrar har vi i början av veckan hållit möte med SEF där vi framfört vår kritik mot de nya instruktionerna. SEF, som vi vill poängtera inte haft någon inblandning i framtagande eller implementering av detta, har varit förstående för vår oro och visat samsyn kring att ingen, varken vuxen eller barn, ska utstå integritetskränkande behandling när de besöker svensk fotboll.

Vi vill med detta uppmana polisens rättsenhet och RF att tänka om och ändra sina instruktioner. Vi vill även uppmana polisen att inte göra integritetskränkande åtgärder till krav vid tillståndsgivning.