Angående nya metoder för att minska pyrotekniken på svenska läktare

Under säsongsupptakten har Polisen valt ett högt tonläge i sitt arbete med att stoppa pyrotekniken på svenska läktare. Detta kan ses i de nya direktiv som i delar av landet införts som krav för tillståndsgivning vid fotbollsevenemang (vår kommentar till detta kan läsas här) och förslag om krav på när och hur läktararrangemang (Tifon) ska utföras (som kan läsas bland annat här och här).

Detta höga tonläge har vi hört förut och vi har tyvärr även tidigare sett det kombineras med ogenomtänkta åtgärder och förslag. Detta är beklämmande och tråkigt.

Vår syn har varit öppen: Krav på intim visitation kommer inte att skrämma bort de som har för avsikt att begå bötesbrott på svenska läktare – det riskerar dock att skrämma bort alla andra fotbollsälskare som vill se sitt lag utan att bli behandlade som brottslingar. Samtidigt riskerar försök att styra och förändra läktararrangemang genom repressiva åtgärder att bli lika fruktlöst som de nya kraven på visitation och liksom dessa resultera i ytterligare motsättningar.

Glädjande nog gick idrotten – SEF, SvFF, RF och SFSU – samman, insåg att de nya rekommendationerna (som genom Polisens tillståndsgivning blivit krav) inte var proportionerliga och beslutade att i stället återgå till tidigare beprövade visitationsrutiner. Då en nationell standard för visitation är nödvändigt för förutsägbarhet och enhetlighet är vi glada att framtagandet av en sådan till följd av detta ska påbörjas. Vi ser fram emot att tillsammans med elitfotbollens aktörer arbeta fram en ny nationell standard för visitation.

Samarbete och dialog är en framgångsfaktor för svensk fotboll. Vi arbetar tillsammans och bygger något fantastiskt. I framtiden önskar vi att även Polisen vill att vara med och bygga.  Idag fungerar de tyvärr tvärtom, som en potentiell rivkula vilken genom oproportionerliga och repressiva åtgärder slår mot det vi älskar.

Mot bakgrund av detta vill vi tacka fotbollens aktörer och än en gång rikta en stark uppmaning till Polisen att arbeta med dialog i stället för repression.