Valberedningens förslag

Valberedningen är redo att presentera sitt förslag för styrelse för kommande verksamhetsår.

SFSU har en väl fungerande styrelse och vi anser att kontinuitet är viktigt varav vi väljer att föreslå flera omval.

Ledamoten Maria Lemberg avslutar i och med årsmötet sin tid i styrelsen och valberedningen vill tacka henne för hennes insatser i SFSU. Därmed väljer vi också att nominera Fredrik Larsson till ordinarie ledamot. Han har under det senaste året varit suppleant till styrelsen.

Som suppleant vill vi föreslå Anna Berg, som har en mångårig bakgrund på Djurgårdens läktaren samt föreningsarbete och sitter i Järnkaminernas styrelse sedan 2010. Hon känner ett stort engagemang för bortaresande och inkludering bland annat. Under året har Anna även suttit med i SFSUs arbetsgrupp för spelschema.

På förra årsmötet valdes Axel Granath, Glenn Holvik Gustavsson och Dan Ekberg till ledamöter på två år och har såldes ett år kvar.

Valberedningen föreslår:

Ordförande på 1 år

Sofia Bohlin (omval)

Tre ledamöter på 2 år:

Felix Jonsson (omval)

Jesper Bernhed Uhlén (omval)

Fredrik Larsson (nyval)

Suppleant på 1 år

Anna Berg (nyval)

 

Valberedningen består av:

Susanne Lundberg

Lena Gustafson Wiberg

Masih Khedri

Eric Sjölin