SFSU KALLAR TILL ÅRSMÖTE

Söndagen den 18 nov kl 13.00 på Behrn Arena i Örebro

Svenska Fotbollssupporterunionen kallar till årsmöte söndagen den 18 nov kl 13.00 på Behrn Arena i Örebro.

Likt tidigare år är årsmötet dag två av en årsmöteshelg där lördagen bjuder in till workshop, föreläsning och gemensam middag med syfte att främja samtal, diskussioner och riktning för SFSUs arbete. Mer information och schema för helgen kommer inom kort.

Motioner ska inkommit till styrelsen senast söndag den 21 oktober och skickas till info@sfsu.nu

För nominering till styrelsen, kontakta Valberedningen på valberedning@sfsu.nu

Anmälan till årsmöteshelgen görs här

 

Stadgerevidering

Till årsmötet 2017 i Helsingborg inkom det två motioner om stadgeändring. Vid behandling av dessa motioner upptäckte styrelsen att nuvarande stadgar är långt ifrån optimala gällande förståelse, tolkning och som helhet synkroniserade med varandra. Detta belystes ytterligare vid de diskussioner som följde vid årsmötet och resulterade i beslut om tillsättning av en stadgegrupp med uppdrag att se över och revidera föreningens stadgar samt komma med förslag på nya stadgar inför årsmötet 2018. Under året har stadgegruppen arbetat med sitt uppdrag och tagit fram ett förslag på nya stadgar där föreningens grund är bevarad, en mer tydlig och välstrukturerad tidslinje inför årsmöte är framtagen och de paragrafer som på detaljnivå beskrev funktionen och syfte samt hur föreningens arbete ska utföras och fördelas mellan ledamöter, valberedning och revisorer har tagits bort. Stadgegruppen vill även skicka med till årsmötet att 19 § gällande röstlängden bör gå för remiss och diskuteras i samråd med medlemmarna för att kunna sätta riktning hur denna ska utformas på bästa möjliga sätt.

Stadgegruppen utgörs av: Kalle Strandberg, Mathias Schwarz, Susanne Lundberg, Maria Lemberg och Sofia Bohlin
Förslag på nya stadgar

Nuvarande stadgar: Stadgar SFSU

Förslag på nya stadgar: Förslag på stadgar SFSU 2018

 

Förslag till röstlängd för årsmötet 2018

Styrelsen föreslår följande röstlängd till årsmötet 2018:

Medlemsföreningar och grupper röstar gemensamt utifrån lagtillhörighet. Rösterna kan inte delas upp utan samtliga röster måste läggas tillsammans. Röstlängden består av minst en röst och max tre röster per fotbollsförening. Samtliga erhåller en röst som medlemmar i SFSU, har medlemsföreningens fotbollsförening spelat i allsvenskan under säsongen 2018 erhålls ytterligare en röst. Överstiger den totala summan av samtliga medlemsföreningar och gruppers egna medlemmar 1000 person erhålls en röst.