UPPMANING TILL POLISEN ATT FÖLJA MED I FOTBOLLENS POSITIVA UTVECKLING

Det är med ledsamhet och bedrövelse som vi tagit del av nyheten att polisen än en gång väljer att reducera publikkapaciteten på en allsvensk fotbollsmatch, denna gång mellan Hammarby och Djurgården. Inför söndagens Stockholmsderby har polisen beslutat att reducera vardera ståplatssektion med 952 platser, platser som redan är sålda. Detta endast 5 dagar innan match, vilket får anses vara förbluffande sent. Sedan tidigare har AIK och Malmö FF stående reduceringar på respektive klacksektion, ett beslut som kostat klubbarna miljoner i uteblivna intäkter.

Vi är mycket kritiska till det förhållningssätt polisen i och med detta uppvisar. Medan resten av svensk fotboll utvecklas håller polisen tillbaka. Klubbarna, SEF och vi supportrar har idag en god dialog och för tillsammans svensk fotboll framåt, detta medan polisen är kvar i repressiva metoder som under de senaste årtiondena visat sig inte fungera.

På grund av det stora intresset för allsvensk fotboll var helgens derby redan innan reduceringen i det närmaste slutsålt varför det sena beskedet blivit en logistisk mardröm för såväl klubbar som supportrar. Supportrar som köpt biljett till ståplats blir nu flyttade till närliggande sittplatssektioner och grupper av vänner säras – trots att Hammarby som arrangör gör allt i sin makt för att undvika detta.

Huvudorsaken till beslutet om ståplatsreducering sägs denna gång vara att det i år använts mer pyroteknik än tidigare samt att denna använts i närheten av t.ex. annat tifomaterial. Självklart ska brandsäkerhet prioriteras på allsvenska arenor. Det är dock vår övertygelse att detta görs bäst genom dialog och innovation – inte genom att flytta och stänga ute människor som med all säkerhet inte använder pyroteknik från allsvensk fotboll.

Den positiva läktarkulturen med flaggor, sång, tifon och inlevelse är en av grundpelarna i den svenska fotbollsupplevelsen. Enligt undersökningar utförda av SEF är upplevelsen på arenan och utanför spelet på plan en av de tyngre faktorerna som driver publik till svensk fotboll. Med repressiva beslut om ståplatsreducering hotas den positiva utvecklingen på svenska läktare, en utveckling som givit eko långt utanför Sveriges gränser.

Svensk fotboll i stort – supportrar, klubbar och liga – har överlag ett fungerande arbetssätt av kontinuerlig dialog och samverkan något polisen valt att ställa sig utanför till förmån för metoder som bör höra till historien. I efterspelet till detta beslut har det bland annat framkommit att Hammarby inte längre samarbetar med evenemangs- och supporterpolisen i Stockholm. Detta eftersom polisen valt att göra neddragningar hos dessa vilket försvårat arbetet med dialog och samverkan.

Utvecklingen och oviljan att moderniseras gör oss oroade. Vi därför vill rikta en stark uppmaning till polisen att prioritera samverkan som arbetssätt. Det är mer effektivt och trevligare än den repressiva hållning som nu uppvisas.

 

 

Foto: Joakim Hall