SFSU och Enable bjuder in till samtal

Ungefär en femtedel av den svenska fotbollssäsongen har nu spelats och det har varit händelserikt på många håll. De svenska läktarna sprakar som vanligt, men det finns också orosmoment.

SFSU:s styrelse har under våren, från flertalet medlemmar fått indikationer på att det finns en oro kring samarbetet med polisen. Det har främst handlat om de beslut som tagits om ståplatsreducering i Malmö och Stockholm, men även om enskilda insatser som upplevts som felaktiga och på olika sätt omotiverade. SFSU:s styrelse tar dessa signaler på stort allvar och har för avsikt att följa upp dem i samtal med Polismyndigheten.

För att samtalen med Polisen ska vara välgrundade, vill vi från SFSU:s styrelse träffa våra medlemmar och höra era tankar om nuläget och vad som kan göras bättre, men även prata om hur styrelsen jobbar med frågorna.

Till dessa träffar bjuder vi också in Anders Almgren från “Enable Sverige”. Anders Almgren kommer att gå igenom polisens SPT (Särskild polistaktik) och försöka bidra med perspektiv i eventuella diskussioner.

Så välkommen på någon av våra träffar:

Göteborg 29 maj 19.00 på John Scotts avenyn (Mötesrummet på andra våningen)

Stockholm 4 juni 19.00 på Friends Arena (Pressrummet)

Har ni inte möjlighet att delta är ni välkomna att inkomma med synpunkter till info@sfsu.nu före 29 maj.