Uppstartsträff för det tredje Erasmus+projektet: LIAISE

Den 15-16 mars var Sofia och Maria från SFSU i Prag för uppstartsmötet för det tredje projektet för Erasmus+: LIAISE. 

Detta projekt är liksom de tidigare, finansierat av EU och delfinansierat av UEFA och målsättningen är att kunna lyfta SLO-funktionen och dess värde. Visa på det positiva som kommer med en SLO och öka kunskapen om vad en SLO gör och kan bidra med både för klubbarna och supportrarna.  

Under dessa dagar pratades det om projektets struktur, mål och planering inför de två år som projektet kommer att pågå. Under dessa två år kommer det att vara tre stycken gemensamma träffar (Stockholm, Sofia och Lissabon) där fokus kommer att ligga på workshops och praktisk utbildning, det kommer även att arrangeras utbytesträffar där de olika aktörerna är tilldelade tre städer/länder som de ska besöka och som de ska få besök utav. SFSU kommer tillsammans med SEF att få besöka och få besök av: det franska fotbollsförbundet tillsammans med deras motsvarighet till SFSU: ANS, Polen och Portugal. 

SFSU är väldigt glada att få vara med i detta projekt och vi hoppas och tror att detta kommer att förbättra SLO-funktionen och dess betydelse samt öka kunskapen om det positiva som denna roll har och ger. 

Nästa träff är till helgen och är i Sverige, där LIAISE-delegationen bland annat ska observera AIK-Djurgården.