Rapport ifrån Enable-konferens

Den 5 till 6 december var SFSU på plats på Enables konferens “Fokus på utveckling och samverkan” där förutom supportrar även poliser, klubbar, Svensk Elitfotboll och internationella gäster var inbjudna.

Syftet med dessa dagar var att öka kunskapen och förståelsen för alla intressenter som är aktiva inom fotbollen. Enable presenterade även de resultat som de hittat efter de observationer som de genomfört i Sverige.

Den första dagen var fullspäckad med föreläsningar och presentationer. Bland annat berättade Clifford Stott (Enable) om hur stora folkmassor fungerar och varför det är viktigt att veta just detta och hur det går att undvika en orolig stämning eller till och med upplopp genom dialog och konfliktreducerande tänk.

De efterföljande presentationerna grundade sig just i detta, att undvika en orolig stämning i en folkgrupp. Vi fick bland annat höra hur DSB (danska järnvägar) använde ett konfliktreducerande sätt i deras arbete för att minska antalet förstörda tågvagnar, resultatet blev färre (nästan inga) förstörda vagnar och en bättre stämning både för supportrarna men också för de som arbetade på vagnarna. Men vi fick också höra att det finns problem med att implementera detta, att det är många som inte tror på detta arbetssätt- det är inte polisjobb att samtala.

I det sista passet för den första dagen berättade brittisk- och walesisk polis om händelserna i Frankrike under EM i somras. Där Engelska supportrar blev attackerade av ryska huliganer. Om hur den engelska polisen inte fick chansen att arbeta med ett konfliktreducerande sätt, utan blev stoppade och ivägkörda av den franska insatspolisen. Dagen efter skulle Wales spela och på grund av händelserna dagen innan fick dessa chansen att arbeta utifrån det arbetssätt som de var vana vid- det konfliktreducerande och visade då hur effektivt det sättet är, att arbete med dialog.

Den andra och sista dagen började med att Lars-Gunnar Ekstrand och Jens Lindgren från den svenska polisen berättade om hur SPT tillämpas i Sverige och att de arbetar utifrån ett konfliktreducerande arbetssätt tillsammans med gradering, där behovet bestämmer. De försökte även förklara de olika begreppen som används i SPT (vilka ska ändras i början av 2018 för att undvika missförstånd).

Innan den stora diskussionen berättade Enable om resultaten från observationerna som de gjort i Sverige. De belyste två saker: SPT infördes 2007 men evenemangspolisen infördes inte förrän 2012. Samt att begreppen i SPT är alldeles för lika och ökar missförstånden.

I den stora diskussionen framkom många bra synpunkter. Bland annat lyftes problematiken att alla polisregioner jobbar på olika sätt, vilket gör att supportrarna inte vet vad som kommer att möta dem. Ett annat problem som lyftes var också att det är svårt att nå ut med det konfliktreducerande arbetssättet till alla poliser, det är lätt att förstå teoretiskt men svårare att implementera praktiskt.

SFSU anser att det är bra att även supportrarna blir inbjuda på dessa konferenser kring samverkan, för att kunna få med alla parters åsikter för att uppnå bättre och mer säkra evenemang.

SFSU står bakom ett evidensbaserat säkerhetsagerande.