Årsmöteshelgen 2017 – nya fokusfrågor och viktiga utbildningar

Under helgen så samlades cirka 65 supportrar i Helsingborg för årsmöte och givande diskussioner. Temat för helgen var kommunikation och finansieringslösningar. Något som gav både mycket kunskap och inspiration till våra medlemsföreningar.

Vi vill tacka Helsingborg IFs supportrar och föreläsare för en bra och givande helg. Ett extra stort tack till Patrik Sundberg som under lördagen höll i en mycket uppskattad föreläsning.

 

PR och medielogik – föreläsning och workshops

Patrik Sundberg ifrån Allmänna Supporterklubben och mediabyrån POST var lördagens stora höjdpunkt. Med mycket erfarenhet ifrån både supporterkultur och mediabranschen utbildade han alla medlemsföreningar på plats i ämnet. Han tog exempelvis upp goda exempel som när Allmänna Supporterklubben utsåg en “Gräsombudsman” och lyckades nå ut i media. Vad gör att man når ut med en nyhet? Hur bör man agera när man är i kontakt med media? Det var frågor som Patrik besvarade och arrangerade workshops kring.

 

Tio punkter som enligt Patrik gör att en nyhet får spridning

  1.  Liten mot stor. ”David mot Goliat”.
  2.  Det dagsakutella. Knyta saker till dagsaktuella händelser och debatter.
  3.  Avslöjande. Större vikt att lämna en nyhet till en journalist och inte skicka ut pressmeddelande till så många som möjligt. Krävs viss fingertoppskänsla.
  4.  Närhetsprincipen. Närheten, geografiskt och kulturellt.
  5.  Det oväntade. T ex Gräsombudsmannen.
  6. Jämförelser. Hur skiljer sig saker och ting. Ställa saker mot varandra.
  7. Det upprörande. Polisens övervåld är upprörande och har ett nyhetsvärde, men kan vara underrapporterat pga brist på bilder och videos.
  8. Det trendiga. “Vad trendar i media nu?”. Hitta en egen vinkel i det ämne som trendar.
  9. Det annorlunda. Bryta mönster.
  10. Kändisar. Kändisar skapar alltid nyheter och rubriker

Patriks 10 punkter utgick ifrån Westanders PR-handbok som ni kan läsa mer om här.

 

Finansieringslösningar – föreläsningar

Guliganernas samarbete med SISU. I flera år har Guliganerna samarbetat med SISU Idrottsutbildarna, vilket har skapat stora möjligheter för deras styrelsearbete. Glenn Holvik ifrån Guliganerna var på plats och föreläste om detta. De har fåttfinansiell hjälp att arrangera föreläsningar och konferenser. De har också haft möjlighet till att utbilda sig i styrelsearbete.

MFFs arbete med Supporterhuset. Pierre Nordberg och Lena Pettersson var på plats och berättade om Supporterhuset i Malmö. Mycket fokus låg på finansiering av lokalen som ligger i centrala Malmö. Man har ansvarat för kiosker vid träningsmatcher, monterat stolar åt huvudförening och sökt flera fonder för att driva huset. I huset som är öppet för alla MFF-supportrar har man nu också viss försäljning av exempelvis souvenirer.

 

Internationella gäster

Niamh O’Mahony ifrån Supporters Direct och Ronan Evain ifrån Football Supporters Europe var närvarande hela helgen. Niamh hade ett eget pass där hon presenterade det avslutade EU-finansierade Erasmus-projektet som handlade om bättre ekonomi och styrning i fotbollsklubbar. Man presenterade också ett framtida projekt med namnet LIAISE som kommer handla om SLO-rollen. SFSU har och kommer ha en ledande roll i båda projekten, vilket också ordförande Sofia Bohlin kommenterade:

  – Svensk fotboll och vår supporterkultur är en stor förebild för många ute i Europa. Vi är ett stort föredöme på många plan, där vi syns och uppmärksammas samt följs med både stor beundran och avund.

 

Årsmöte – nya fokusfrågor och arbetsgrupper

Föreningsdemokrati är något de flesta organiserade och aktiva supportrarna brinner för, därför var söndagens årsmöte en stor höjdpunkt.

Årsmötet gick på valberedningens förslag för styrelse. Styrelsen för 2018 hittar ni här.

Arbetsgrupp för stadgerevidering. Årsmötet fortlöpte utan några större hinder, men årsmötet insåg att våra stadgar behöver ses över. Detta var något Bajen Fans redan hade uppmärksammat i motioner inskickade till mötet som ni hittar bland årsmöteshandlingarna. Motionerna blev en grund till den arbetsgrupp som skapades för stadgerevidering.

Föreningsdemokrati återigen i fokus. 51%-regeln är ständigt en aktuell fråga för supporterrörelsen, vilket också gjorde att detta togs upp som ny fokusfråga. Denna gång med ny ingångsvinkel där vi värnar om våra demokratiska värden samt ser över och sprider kunskap om föreningsdemokrati i våra egna organisationer.

Bredda supporterbilden. Lördagens föreläsningar och workshops inspirerade våra medlemmar. Både information och metoder gjorde att flera av medlemsföreningarna kände att detta var något vi behövde lägga fokus på under 2018. Bilden av hur en supporter är och hur supporterkulturen ser ut är väldigt smal, vilket medlemsföreningarna ansåg att vi kunde jobba mer och bättre med.