SFSU i Gelsenkirchen: dag 2.

Som ni läste i lördags var Maria Lemberg, Felix Jonsson, Dan Ekberg och Sofia Bohlin från styrelsen i Gelsenkirchen över helgen på utbildningsträff. Här läser ni rapporten från fredagen. Nedan följer en redogörelse för lördagens föreläsningar.

 

Malmö FF – Clubs with dedicated resources

Först ut under lördagen var Malmö FF som kommit för att prata om hur man hanterar medlemmar i en, i sammanhanget, stor klubb som Malmö FF. Inom Erasmus+-projektet finns många mindre och i flera fall nystartade klubbar som har stor nytta av att lyssna på en etablerad medlemsförening som Malmö FF och ta del av deras erfarenheter. Presentationen hölls av Pontus Hansson som sitter i MFF:s styrelse och Pierre Nordberg, klubbens SLO.

Efter en snabb genomgång av av föreningens medlemsavgifter och rutiner för medlemskap kom man in på de förmåner en medlem i Malmö FF har. Medlemmarna i Malmö FF får, förutom medlemsbevis och rösträtt på årsmöten en årsbok, en pin, en halsduk, nyhetsbrev, möjlighet till förköp av årskort och närvarorätt på medlemsmöten. Något som Pontus Hansson också nämnde som väldigt uppskattat är MFF: rutiner kring sina medlemmars födelsedagar där klubben gratulerar alla som fyller jämnt via brev. Något som är väldigt uppskattat bland medlemmarna.

De största utmaningarna Malmö anser att man står inför är att värva fler medlemmar och att förbättra kommunikationen kring vad medlemskapet innebär och varför folk ska bli medlemmar i föreningen.

Supporters in campo – Reaching consensus at national level

Supporters in Campo var näst på tur och de pratade om hur de olika stegen kan se ut för att nå konsensus. Just att den italienska ”supporteralliansen” har ambitionen att nå konsensus istället för att hålla votering var något Sofia Bohlin och Felix Jonsson reagerade på under sitt utbytes besök i höstas.

Supporters in campos ambition är att låta medlemmarna först diskutera ett ämne eller en fråga för att sedan ta ett beslut utifrån diskussionerna. En av nackdelarna som de belyste var att minoriteterna kan glömmas bort.

Den efterföljande diskussionen var bra och många frågor kom upp kring hur beslutsfattandet kan bli än bättre och vad man kan göra för att minoriteten ska bli nöjda med beslutet, tex om beslutet ska följas av en till diskussion som mer riktar sig på att få alla nöjda med beslutet.

SD Europe – Membership database

Loukas Anastasiadis från SD Europe berättade sedan lite kort om ett projekt som de arbetar med, där man håller på att ta fram ett användarvänligt program för medlemsregister som är enkelt och anpassat för klubbar och supporterföreningar. Deras tanke är att detta ska finnas tillgänglig för alla klubbar och föreningar och att det ska gå att anpassa layout, innehåll och språk.

FC Schalke 04 – Involving members in the democratic process

Representanter från Schalke 04 pratade sedan om sitt arbete med att få klubbens alla 145 000 medlemmar känna sig delaktiga och fortsätta vara medlemmar. En utmaning Schalke har är att deras medlemmar är utspridda över hela Tyskland. För att möta alla dessa medlemmar har man delat upp sig i Tyskland i olika områden där varje område har en avdelning som jobbar med medlemmar i just den regionen. Regionerna är 24 till antalet och varje medlem har en kontaktperson i sitt område. Detta resulterade, under fjolåret i 24 informationsträffar runt om i Tyskland.

Dessa informationsträffar involverade representanter från styrelsen som åkte ut för att träffa de lokala representanterna, ett pubquiz med de vanligaste frågorna medlemmar har samt en möjlighet för supportrar i närområdet att ses och nätverka.

Schalke-representanterna pratade också som sitt SLO-arbete där klubben ligger långt fram och bland annat har en ”Infomobil” under matcherna. Helt enkelt en buss dit medlemmar kan gå och där SLO:er och volontärer från de olika supportergrupperna kan bidra med information inför den kommande matchen.

SFSU – Working groups and democracy

Innan lunchrasten var det dags för Sofia och Dan från SFSU att berätta hur vår organisation ser ut. Fokus under framträdandet låt på vårt arbete med arbetsgrupper. Arbetsgrupperna är en del i vår organisation där medlemmar, som kanske inte är intresserade av att sitta i styrelsen kan bidra med sin kompetens i en fokusfråga och binda upp sig för en kortare period än vad det innebär att sätta sig i styrelsen.

Antalet personer i vardera arbetsgrupp kan variera, men det vanligaste är 4-6 personer varav minst en ingår i styrelsen och ansvarar för rapporteringen tillbaka till styrelsen under styrelsemötena.

Arbetsgrupperna utgår ifrån de fokusfrågor som årsmötet beslutar att SFSU ska fokusera på under året.

I nuläget har SFSU arbetsgrupper för Pyroteknik, Bortasupportrar, Supportrars rättigheter, Positiva supporterinitiativ, samt Argumentbank.

FORAS och Irish Supporters Network – The challenge of meeting members’ expectations

Efter lunch var det dags för FORAS (Friends Of the Rebel Army Society) och Irish Supporters Network att prata om hur man som förening bäst kan möta sina medlemmars förväntningar.
Föreläsningen började med att representanterna från FORAS och Irish Supporters Network listade anledningar till att folk blir medlemmar. Det kan vara en akutåtgärd, för att få inside-info, en känsloanknytning i ett utsatt läge eller det uppenbara, att få sin röst hörd.

Föreläsningen gick sedan vidare till varför människor väljer att inte förnya sina medlemsskap. Det kan vara att den akuta situationen är över, att personer blivit utbrända, att de känner besvikelse (blivit lovade för mycket), personer med ekonomiska svårigheter eller att folk helt enkelt tappar kopplingen till klubben eller föreningen till följd av en flytt eller liknande.

Vidare hanterade föreläsningen förväntningarna som medlemmarna har. Dessa kan ofta vara vitt skilda såväl från varandra som från medlemmars egentliga rättigheter.  Medlemmars förväntningar: “jag är en ägaren, ni måste lyssna på mig”, krav på styrelsen, “ge mig gratis saker”, de kan kräva hemligheter eller att få reda på nyheter först, att få hjälpa till, att kommunikationen fungerar .
De här olika förväntningarna öppnar upp flera frågeställningar såväl kring vad klubben bör tillhandage medlemmarna men även kring vilka förväntningar som kan anses vara rimliga. Däromkring diskuterades det i grupp och vi från SFSU kan väl konstatera att den här typen av orimliga förväntningar över tid nog försvinner i systemet med medlemsdemokrati i takt med att medlemmar lär sig om hur det egentligen kan och bör fungera.

 

 

 

 

Utveckling: var ligger ansvaret för kommunikationen och nyhetsflödet?