Uttalande gällande Fotbollskanalens artikel ”Kritik mot polisen efter felaktig tolkning av pyroteknikrapport”

Onsdagen 22 mars publicerade Fotbollskanalen en artikel som behandlar en rapport från Socialstyrelsen gällande pyroteknik och polisens tolkning av denna. Polisen sa i höstas att det skulle kunna vara aktuellt att upplösa offentliga tillställningar som fotbollsmatcher, om det innebär fara för de närvarande.

Polisen menar på att pyroteknik är farligt ur ett arbetsmiljöperspektiv och hänvisar till ett test som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) gjort och som sedan Socialstyrelsen tolkat och skrivit en rapport om. Detta testet gjordes i ett stort slutet partytält. Socialstyrelsen uttalar sig i artikeln och menar att de tittat på en helt annan miljö än fotbollsarenor och att det inte går att dra några paralleller till vad som händer på en läktare. Inte heller FOI menar att testet gjordes i en arenaliknande miljö.

Tidigare har ett test gjorts på Friends Arena där bengalerna Ikaros och Comet testades. Det testet visade att bengalernas rök inte för med sig hälsorisker.

SFSU:s uppfattning är att polisen har en tydlig agenda när det gäller frågan om användandet av pyroteknik. Vi tycker att denna fråga bör behandlas precis som andra frågor, genom objektivitet och faktabaserad dialog. SFSU anser att polisen inte tolkar de tester som gjorts på ett objektivt sätt, och det ser vi som både bekymmersamt och ledsamt.

SFSU har under en lång period varit aktiv i frågan om pyroteknik och har årsmötesbeslut på att arbeta för en legalisering. Detta har inneburit att SFSU redan under slutet av 2013 hade ett nationellt supportermöte där ett förhållningssätt till legal pyroteknik togs fram. Den senaste tiden har vi även varit aktiva för att skapa möjligheter till en legal pyroteknisk pjäs och varit på ett flertal möten i Danmark för diskussioner om utvecklingen av denna.

Vi välkomnar granskningen av polisens felaktiga tolkningar av de test som genomförts och vi hoppas att denna granskning kan innebära att frågan i framtiden kan behandlas på ett objektivt sätt från myndighetshåll, och inte baseras på enskilda tjänstemäns åsikter.