SEF uppmärksammar supportrarnas önskemål

På årsmötet i Borås i november 2016 presenterades en folder med minimikrav ifrån supportrar gällande bortasektioner. Arbetet har uppmärksammats av supportrar och media. Nu har också klubbarna via SEF uppmärksammat arbetet.I fredags avslöjade SEFs generalsekreterare Mats Enquist på sin twitter att man nu ser över hur man kan implementera önskemålen.

  – Vi har lämnat över arbetet till ansvariga i SEF, och de kommer nu stegvis ta frågorna framåt. Det kommer ta en del tid, det är ytterst klubbarna som bestämmer, men nu är vi igång, säger Mats Enquist.

På eget initiativ  har supportrarna lyft denna fråga. En arbetsgrupp jobbade under fjolåret fram önskemålen och det var en fokusfråga på SFSUs sommarträff. Mats Enquist tycker att supportrarnas egna initativ är positivt.

  – Vi ser mycket positivt på att kunna mötas i organiserad form. Att bemöta blandade enskilda tyckanden är mycket svårt, men via SFSU har supportrarna en samlad röst vi kan prata med.

Intresset för supportrarnas önskemål har varit stort. SFSU hade inte ens hunnit skicka ut foldern till klubbrepresentanter innan den hade uppmärksammats och nått flertalet av elitföreningarna. Enligt Mats har det ännu inte inkommit några negativa åsikter kring foldern.

  – Vi har precis börjat arbetet med detta, det är något som gradvis kommer växa fram. Lite för tidigt att dra slutsatser ännu, men hittills har inga negativa åsikter framförts. Bra än så länge, alltså.

På frågan om bortasupportrar är viktiga för svensk fotboll är svaret glasklart ifrån SEFs generalsekreterare.

 – Tveklöst – ja! Supportrar är en oerhört viktig del av den svenska elitfotbollen. Vi är alla en del av samma familj, må vara med olika strukturer och olika fokus ibland. När vi funkar bra ihop gör vi varandra och fotbollen urstarka!

TEXT: Glenn Holvik, SFSU

 

Foldern som PDF.

Artikel hos Fotbollskanalen: SFSU med nya minimikrav på svenska bortaläktare: ”Behövs förbättring”