Valberedningens nomineringar inför verksamhetsåret 2017

Valberedningen är glada att meddela att större delen av styrelsen vill fortsätta. Detta ger en god kontinuitet för SFSU och det fortsätta arbetet. Efter två år som suppleant i styrelsen så tackar Jonas Larsson för sig, och vi i valberedningen för hans tid och engagemang. Även Victor Olsson som lämnar vid årsmötet och Åsa Wendin som under året lämnat styrelsen tackar vi.

På förra årets årsmöte så valdes Ludvig Frishammar och Dan Ekberg till ledamöter på två år. Även Åsa Wendin valdes på två år men då hon lämnat så kommer det göras ett fyllnadsval för den platsen som ledamot.

Valberedningens förslag:

Ordförande 1 år: Omval Sofia Bohlin

Ledamöter 2 år:

Omval Jesper Uhlén

Omval Maria Lemberg

Nyval Felix Jonsson

Ordinarie ledamot 1 år:

Fyllnadsval Axel Granath

Suppleant 1 år:

Nyval Glenn Holvik Gustavsson

Nyval Marko Zdravkovic

 

Glenn Holvik Gustavsson, Guliganerna/ IF Elfsborg. 24.  Engagerad IF Elfsborgs-supporter och avgående ordförande för Guliganerna med god erfarenhet av styrelsearbete och att driva supporterfrågor. Glenn kommer även att kunna bidra mycket till att hålla hemsidan levande.

Marko Zdravkovic, Supporterhuset/ Malmö FF. 24.  Driven Malmö FF-supporter med lång bakgrund i Supras Malmö. Numera är han verksamhetsansvarig för Supporterhuset i Malmö som han varit med och grundat.